Wittekerke

Wittekerke

Een lach, een traan, ruzies en romantiek... in het rustige kuststadje 'Wittekerke', waar mensen elkaar nog kennen, staat het leven niet stil.

78 afleveringen

Celine is met open ogen in de val van Thibault gestapt en ze moet nu zien te bewijzen dat Ludwig wel degelijk de biologische vader van Alexander is. Op professioneel vlak gaat het haar evenmin voor de wind. Joke en Raf hebben het er moeilijk mee dat Marcel sinds de dood van Suzanne aandeelhouder in "De Schorre" is. Max heeft er al lang spijt van dat hij zo'n hoog bod gedaan heeft tijdens de openbare verkoop. Thibault raadt hem aan om in het zwart bij te verdienen. Laurens heeft geld geleend voor de lancering van een nieuw geneesmiddel en hij rekent op Celines hulp om de lening af te betalen.
Merel vindt dat Rachel zich vreemd gedraagt en ze gaat te rade bij Frank. Celine heeft al na drie nummers besloten om met "Care" te stoppen. Nellie is teleurgesteld en Jean-Paul is ronduit razend. Jelle voelt zich bekocht als hij van Nathalie verneemt dat Thibault een neef is van Ludwig. Georges heeft het er nog steeds moeilijk mee dat Angele hem geklopt heeft tijdens de verkiezingen en hij voelt er weinig voor om naar haar overwinningsbal te gaan. Sneyers heeft op eigen houtje de jacht op de seriemoordenaar van Wittekerke geopend. Marcel heeft besloten om het kuststadje te verlaten en hij is bereid om zijn aandelen in "De Schorre" aan Joke te verkopen. Jan confronteert Phaedra met zijn vermoeden dat ze drugs gebruikt.
Nellie wil opnieuw aan de slag gaan in het ziekenhuis, nu Celine besloten heeft om "Care" op te doeken. Ze stuit echter op weerstand van Georges. Hij is bang dat ze als pion van Jean-Paul Derdeyn ruzie zal stoken. Angele vindt dat Georges overdrijft en zo verschilt het koppel sinds de verkiezingen over alles van mening. Marcel neemt het slecht op wanneer Raf vertelt dat hij en Joke zijn aandelen in "De Schorre" niet kopen. Frank gaat almaar vertrouwelijker om met Rachel. Max krijgt een zwaar conflict met Thibault wanneer een zwartwerker van een ladder valt en de hulpdiensten niet mogen gealarmeerd worden.
Marcel voelt zich goed genoeg om het ziekenhuis te verlaten, maar dokter Jan denkt er anders over. Sneyers lacht zich een breuk met de gewaagde modefoto's die in "Close" zijn verschenen en met Luc in het bijzonder. Inspecteur Olivier vindt de publicatie helemaal niet grappig. Joke vindt tussen de kleren van Marcel de bebloede aandelen van Suzanne. Haar intuïtie zegt haar dat er een geurtje aan de zaak zit. Max en Elke verschillen grondig van mening over Thibault. De Wittekerkenaren zijn massaal op de afspraak voor het overwinningsbal van Angele. Laurens en Celine behoren tot de weinigen die schitteren door afwezigheid, maar zij moeten dan ook een lijk opgraven.
Sinds het ongeval van zwartwerker Pol is de relatie tussen Thibault en Max totaal verzuurd. Elke vindt dat haar man zich veel te principieel opstelt en ze neemt het voor Thibault op. Georges vreest dat Jean-Paul niet echt van Nellie houdt en hij vraagt aan Luc om haar te waarschuwen. Angele hoopt dat ze zal kunnen rekenen op Georges' politieke ervaring, maar hij wil niets meer met dat wereldje te maken hebben. De grafschennis krijgt voor Laurens een vervelend staartje en hij hoopt dat Jean-Paul het fiasco zal oplossen. Rachel laat eindelijk haar ware gezicht zien. Marcel verlaat op eigen houtje het ziekenhuis.
Marcel heeft Joke ontvoerd. Frank gaat gebukt onder een schuldgevoel, omdat hij zijn echtgenote bedrogen heeft met haar jongere zus. Nathalie ligt trouwens nog altijd in coma in het ziekenhuis. Celine weet dat de relatie van haar vader met Nellie op de klippen zal lopen zodra zijn ware aard bovenkomt en ze trommelt een oude vriend van Jean-Paul op om samen de bloemetjes buiten te zetten. Thibault meldt Celine dat de rechter akkoord gaat met de opgraving. Raf heeft zelf een zoekactie naar Joke op het getouw gezet, maar zonder resultaat.
Thibault heeft van de rechter de toestemming gekregen om het lijk van Ludwig te laten opgraven. Marcel eist 25.000 euro voor de vrijlating van Joke. Raf kan deze som onmogelijk ophoesten en daarom roept Sneyers de hulp in van Celine. Els heeft er spijt van dat ze Frank verleid heeft en ze overweegt om Wittekerke te verlaten. Tante Angele raadt haar aan om eerst de ruzie met haar zus Nathalie bij te leggen. Nellie's vertrouwen in Jean-Paul krijgt een flinke knauw. Angele laat zich als burgemeester gelden bij het politiekorps. Ivan waarschuwt Thibault dat Max met het idee speelt om het zwartwerk uit te brengen.
Elke voelt er veel voor om de renteloze lening van Thibault te aanvaarden zodat ze toch haar droomhuis kan kopen. Celine maakt zich zorgen omdat ze Laurens niet kan bereiken. Haar grootste vrees wordt werkelijkheid na haar gesprek met de gangster Johny. Inspecteur Olivier bereidt samen met het politiekorps van Wittekerke het droppen van het losgeld voor de bevrijding van Joke voor. Angele heeft sinds haar babbel met Jean-Paul geen goed woord over voor Luc en Max. Jean-Paul slooft zich uit om het vertrouwen van Nellie terug te winnen.
Frank hult zich in zelfmedelijden sinds Nathalie hem in bed betrapt heeft met haar jonge zus Els. Jelle vindt dit flauw en wakkert de vechtlust van zijn vader aan. Celine heeft Laurens als vermist opgegeven. Angele wil graag een secretaresse aanwerven, maar ze vreest dat dat als een teken van zwakte zal geïnterpreteerd worden. Thibault bezorgt Kevin een bijjob als de chauffeur van Phaedra. Max en Elke schakelen een stroman in om hun droomhuis te kopen. De wilde Nikki keert met haar zoontje Zoem terug naar Wittekerke.
Het huwelijk van Elke en Max is op de klippen gelopen. Het mislopen van het huis is voor haar een breekpunt gebleken. Nikki ligt nog altijd in het ziekenhuis, waar de dokters een verklaring zoeken voor de verlammingsverschijnselen en de aanhoudende hoofdpijn. Luc pakt Phaedra aan over haar cokegebruik, maar ze weet hem zoals steeds rond haar vinger te winden. Jean-Paul Derdeyn wil de dagelijkse leiding van het ziekenhuis verzekeren en pleit om Nellie als waarnemend directeur aan te stellen. Het regent bij Angele klachten over de strikte en intolerante houding van Max en Luc. De dolle rit van Kevin en Phaedra krijgt een staartje.
Celine is er niet over te spreken dat haar vader een huis heeft gekocht voor Nellie en ze neemt revanche door hem het contact te weigeren met zijn kleinzoontje. Kevin mag er niet aan denken dat hij ontslagen wordt en hij vraagt aan Sneyers om een goed woordje voor hem te doen bij Angele. Max onderneemt een poging om de ruzie met Elke bij te leggen, maar ze is al verliefd geworden op een ander. Thibault wil het voogdijschap van Alexander op zich nemen, wat zou betekenen dat hij zijn toestemming moet geven voor elke cent die van de erfenis geïnvesteerd wordt. Georges polst bij Jan of hij directeur ad interim in het ziekenhuis wil worden.
Luc wil niets meer met Phaedra te maken hebben sinds hij weet dat ze geregeld als callgirl werkt. Els wil een verzoening forceren tussen Nathalie en Frank, maar haar zus heeft haar ogen al op Thibault gericht. Nellie zoekt een manier zodat haar vriend toch zijn kleinzoontje Alexander kan zien. Georges heeft er een probleem mee dat Angele hem als haar loopjongen behandelt.
Luc wil niets meer met Phaedra te maken hebben sinds hij weet dat ze geregeld als callgirl werkt. Els wil een verzoening forceren tussen Nathalie en Frank, maar haar zus heeft haar ogen al op Thibault gericht. Nellie zoekt een manier zodat haar vriend toch zijn kleinzoontje Alexander kan zien.
Celine verplicht haar vader te kiezen tussen zijn familie en Nellie. Nikki gaat met veel enthousiasme als poetsvrouw aan de slag in het hotelgedeelte van "De Schorre". Elke is niet in staat om te werken. De afwijzing van Thibault is te hard aangekomen. Angele is opgelucht en blij omdat Els bereid is om het secretariaatswerk voor haar rekening te nemen.
In tegenstelling tot Celine heeft Luc geen probleem met de trouwplannen van hun vader. Frank hoopt nog steeds dat zijn huwelijk te redden is en hij vraagt amoureus advies aan Georges. Ilse weet dat Elke zwaar in de put zit door de afwijzing van Thibault en ze wil helpen. Celine is in alle staten als Thibault haar verwijt het geld van de kleine Alexander slecht te beheren.
Nellie en Jean-Paul hebben de handen vol met de organisatie van hun huwelijk. Getuigen vinden blijkt een groot probleem. Angele ziet het niet zitten om het koppel in de echt te verbinden en ze polst bij eerste schepen Jan of hij de opdracht wil overnemen. Raf gaat aan de slag in het vervallen kasteeltje van Raymond.
Nellie nodigt haar oude vrienden en kennissen persoonlijk uit voor haar huwelijk. Julia heeft Sneyers de opdracht gegeven om Raymond Wardenier door te lichten. Kevin heeft een flinke boon voor Nikki en hij vraagt amoureus advies aan Max. Frank laat zich gaan sinds hij Nathalie met Thibault heeft gezien.
Vandaag stappen Nellie en Jean-Paul in het huwelijksbootje. Eerste schepen Jan verbindt hen in de echt en hij maakt er zijn werk van. Nellie apprecieert dit enorm. Julia past tot grote verbazing van haar omgeving voor de huwelijksreceptie. Celine zit met de handen in het haar wanneer blijkt dat ze niets kan ondernemen tegen het gerechtelijk onderzoek naar de manier waarop zij Alexander opvoedt.
Georges is er niet over te spreken dat Nathalie en Thibault samen de nacht hebben doorgebracht. Max gelooft niet dat Kevin over de capaciteiten beschikt om als volwaardig agent te functioneren. Nikki is overtuigd van het tegendeel en ze doet een goed woordje voor Kevin bij de burgemeester.
Frank heeft gisteren zijn kat gestuurd voor het etentje met Nellie en Jean-Paul. Meer zelfs, hij is helemaal niet naar huis gekomen. Ilse vindt dit onrustwekkend. Jelle vindt dat zijn vriendin overdrijft, tot blijkt dat zijn pa ontvoerd is. Celine pleit er bij haar vader voor om Thibault een fatsoenlijk voorstel te doen.
Nathalie trekt zich de ontvoering van Frank ontzettend aan en ze is niet weg te slaan uit het politiekantoor. Jan vindt het niet kunnen dat Elke in het ziekenhuis kampeert en hij geeft haar een niet mis te verstane waarschuwing. Nikki motiveert Kevin om door te zetten en hard te studeren voor het politie-examen. Julia neemt Cyriel in vertrouwen over haar band met Raymond Wardenier.
Nathalie heeft achterhaald waar Frank vastgehouden wordt. Wanneer ze haar echtgenoot wil bevrijden, maakt ze een zware val en verliest het bewustzijn. Max verdenkt er Kevin van zijn handboeien te hebben verstopt. Jean-Paul laat zijn bureau thuis installeren om meer tijd met Nellie te kunnen doorbrengen.
Inspecteur Olivier legt Frank op de rooster over zijn ontvoering en ondertussen voelt Angele haar nichtje aan de tand. De burgemeester vindt dat Nathalie niet achter de ontvoerders had mogen gaan, maar is opgetogen dat er eindelijk een verzoening tussen het koppel in de lucht hangt. Elke haalt samen met Jelle haar spullen in de woning van Jan en Ivan op.
Jean-Paul denkt er niet aan om zijn pokeravondje te schrappen voor een etentje met Georges en Angele. Phaedra is razend omdat haar collectie niet onder haar naam in de winkelrekken zal hangen. Op de hulp van Thibault kan ze dit keer niet rekenen. Nathalie moet bekomen van het nieuws dat ze zwanger is.
Max heeft vernomen dat Elke nog altijd depressief is en hij gaat met haar praten. Hij geeft haar echter geen hoop op een verzoening, want van zijn kant is het vertrouwen volledig weg. Julia en Raymond hebben besloten om vandaag hun grote geheim op te biechten aan Raf en Joke.
Julia kan het plotse overlijden van Raymond niet verwerken. Haar omgeving vermoedt dat ze echt verliefd is geworden op de kasteelheer en daarom zo'n groot verdriet heeft. Kevin studeert keihard voor het politie-examen. Phaedra is nog altijd razend omdat ze contractueel gebonden is aan de Nederlander Joop. Ze voelt zich door Thibault misleid.
Merel is ontroerd omdat er iemand bloemen op het graf van Medi heeft gelegd en ze probeert uit te vissen wie dat gedaan heeft. Jan gaat op vraag van Thibault met Phaedra praten en hij probeert de ontwerpster aan het verstand te brengen dat ze haar carrière vergooit als ze zich niet aan het contract met Joop houdt.
Nathalie hoopt om samen met Thibault de baby op te voeden, maar hij voelt er niets voor om papa te worden én al helemaal niet om met een zieke vrouw samen te leven. Zijn eerlijkheid komt zeer hard aan. Jan heeft Phaedra kunnen overtuigen om zich aan het contract met de Nederlander Joop te houden, maar dat betekent niet dat ze zich uitslooft.
Tijdens het etentje met Nellie en Jean-Paul is het idee geopperd om een kindercrèche te beginnen, die door de gemeente gefinancierd wordt. Angele kaart het plan aan bij eerste schepen Jan en hij stelt meteen voor om Ilse als kinderverzorgster te engageren. Sneyers blijft hopen dat Max en Elke zich zullen verzoenen.
Joke en Raf weten sinds kort dat ze broer en zus zijn, maar toch zijn ze niet van plan om een streep te trekken onder hun relatie. Elke is in de wolken omdat Merel en Sneyers haar uitgenodigd hebben voor een etentje. Stiekem hoopt ze dat het koppel haar zal vragen om terug bij hen in te trekken. Jan behandelt een Pakistaans meisje dat bloed hoest.
Jelle voelt zich schuldig omdat hij zijn zus gedwongen heeft om Laila, de Pakistaanse illegale, onderdak te geven zolang haar dochtertje in het ziekenhuis ligt. Julia zet Joke en Raf onder druk om een punt te zetten achter hun relatie. Frank bekijkt Jelle met andere ogen sinds hij DNA-bewijzen heeft dat de verpleger niet zijn zoon is.
Celine gaat met haar zoontje op consultatie bij Nellie. De klachten zijn vaag en een bloedonderzoek moet helpen om een diagnose te stellen. Ondertussen slaat Jean-Paul toe met een persconferentie en kraakt hij het plan van de burgemeester om een gemeentecrèche te beginnen.
Celine krijgt zeer slecht nieuws over de gezondheid van haar zoontje. Ilse is in alle staten wanneer ze het krantenartikel onder ogen krijgt waarin Jean-Paul Derdeyn haar als labiel bestempelt. Phaedra wil Laila en haar dochtertje uit de klauwen van Joop redden en ze besluit de Nederlander naar het naaiatelier te vergezellen.
Nikki geeft Kevin de bons. De politie valt het naaiatelier binnen, maar het is leeg. Ook Laila en Amara zijn spoorloos. Derdeyn en Nellie verzoenen zich en plannen een weekendje. Jelle overweegt Wittekerke te verlaten.
Jelle heeft een beslissing over zijn toekomst genomen. Phaedra is vastbesloten om Joop in de val te lokken en ze doktert een nieuw uitdagend plan uit. Nellie kijkt er niet echt naar uit om met haar echtgenoot Jean-Paul op weekend te gaan. Celine mag er niet aan denken dat haar zoontje aan leukemie zal sterven en de verleiding wordt zeer groot om Jelle de waarheid op te biechten.
Frank zit in zak en as sinds Jelle en Ilse Wittekerke hebben verlaten. Nellie is evenmin happy. Zij is tot de conclusie gekomen dat haar huwelijk met Jean-Paul één grote vergissing is. Phaedra probeert Joop tot onthullingen over zijn illegale naaiatelier te verleiden. Frank doet met de hulp van professor Smeets een intrigerende ontdekking over het DNA van Ludwig, Alexander en Jelle.
Els, Kevin en Sneyers dringen de hotelkamer binnen, waar Phaedra zich met Joop bevindt. Ze komen geen moment te vroeg. Jean-Paul vindt het verschrikkelijk dat Nellie hun huwelijk voor bekeken houdt en hij zoekt een manier om de onvermijdelijke scheiding uit te stellen. Celine is in de wolken omdat er een beenmergdonor voor Alexander is gevonden, tot ze een telefoontje krijgt van Frank.
Jean-Paul is in de consultatiekamer van Nellie in mekaar gestuikt. Nikki twijfelt om Max uit te nodigen voor een etentje. Max heeft een bevelschrift gekregen om Laila en haar dochtertje naar een asielcentrum te brengen, maar Jan weigert hen uit het ziekenhuis te ontslaan. Kevin stelt Phaedra voor om een avondje te gaan stappen. Thibault eist een derde van WTK Transport op bij Celine. Jelle en Ilse keren eindelijk terug naar Wittekerke.
Jelle heeft Ilse ten huwelijk gevraagd tijdens Phaedra's afscheidsfeestje in "De Schorre". Ook Nikki en Max lopen op wolkjes. Celine heeft een echte rotdag. Eerst krijgt ze van haar advocaat de raad om Jelle, de biologische vader van Alexander, te vriend te houden en dan vertelt haar vader haar dat het mogelijk niet tot een scheiding met Nellie zal komen. Joke wil niets te maken hebben met het kasteel dat Raf geërfd heeft en ze weigert botweg de inboedel te helpen verhuizen. Nathalie geeft aan haar tante Angele toe dat het niet meer botert tussen haar en Frank.
Ilse heeft geen goed oog in de beenmergtransplantatie, die de kleine Alexander moet ondergaan. Elke ontdekt nu pas dat Max terug een relatie heeft met Nikki. Sneyers en Els helpen Julia en Raf het kasteel leeg te maken. Celine is in haar plan geslaagd om haar vader te doen geloven dat Nellie een verhouding heeft met haar ex-man Frank. Sneyers wil leren viool spelen.
Voor Nellie is haar huwelijk met Jean-Paul een afgesloten hoofdstuk en ze vraagt aan Nathalie om de echtscheidingsprocedure te starten. Het fortuin van Jean-Paul interesseert haar geen moer. Ze wil gewoon snel van hem af. Elke is niet verrast wanneer Max haar vertelt dat hij een relatie heeft met Nikki. Zijn vraag om hun huwelijk officieel te laten ontbinden, komt wel hard aan. Celine kan zich niet op haar werk bij "Close" concentreren, zolang haar zoontje Alexander doodziek in het ziekenhuis ligt. Gelukkig komt vandaag de Deense beenmergdonor in België aan. De viool die Sneyers op de zolder van het kasteel heeft gevonden, blijkt heel wat waard te zijn.
Julia is op oorlogspad sinds ze weet dat de viool die Sneyers voor honderd euro heeft gekocht een fortuin waard is. Alexander heeft nevenwerkingen van de beenmergtransplantatie, waardoor het voorlopig bang afwachten is. Elke is bereid om Max zijn vrijheid terug te geven. Merel vindt dat haar broer en Ilse een leuk koppel vormen, maar toch stelt ze zich vragen bij hun huwelijksplannen. De politieraad beslist deze week wie de nieuwe collega wordt van Max. Kevin hoopt dat hij de job zal hebben en hij besluit Angele aan zijn kandidatuur te herinneren. Jelle gaat samen met Els een verlovingsring voor Ilse kopen.
Ilse en Jelle hebben besloten om hun verloving aan te kondigen, maar hij laat op zich wachten. Elke en Max schakelen Nathalie in om hun echtscheiding te regelen. Thibault heeft een interessant zakelijk voorstel voor Celine. Sneyers heeft besloten om de viool te verkopen en de helft van de winst aan Raf te geven. Nathalie bekent aan haar tante dat naast mekaar leven erger is dan ruzie maken met Frank. Kevin weet vandaag of hij benoemd zal worden tot agent.
Kevin krijgt eindelijk nieuws over zijn benoeming. Alexander mag het ziekenhuis verlaten. Jelle laat Celine verstaan dat hij een echte papa wil zijn voor Alexander en hij stelt co-ouderschap voor. Ilse en Jelle leggen de opmerkingen van Frank en Merel naast zich neer en ze gaan naar Angele voor de ondertrouw. Celine voelt hoe langer hoe meer voor Thibaults plan om een danstempel te beginnen op de terreinen van WTK Transport. Cyriel wil zijn gemoedsrust terug en hij smeekt Sneyers om de viool terug te geven aan Derdeyn.
Jean-Paul en Carlos voelen er niets voor om aandeelhouders in een megadancing te worden en ze weigeren WTK Transport van de hand te doen. Voor Thibault is dat een streep door de rekening. Jean-Paul Derdeyn weet dat de viool, die Cyriel als kleine jongen gestolen heeft, nu in het bezit is van Sneyers en hij eist zijn eigendom terug. Els babbelt opvallend veel over de huwelijksplannen van Jelle en Ilse. Max heeft de handen vol met een tienjarige jongen die een pakje sigaretten gestolen heeft. Ondertussen doet Kevin zijn eerste alcoholcontrole. De actie verloopt gesmeerd tot hij Celine moet controleren...
Thibault wil een internationale discoparty organiseren, maar hij krijgt geen vergunning te pakken. Kevin weet gelukkig hoe het probleem omzeild kan worden. Elke betrapt de kleine Bjorn, die gisteren een pakje sigaretten gestolen heeft, en brengt hem naar het politiekantoor. Jelle zit er mee dat niemand in zijn directe omgeving enthousiast is over zijn huwelijk. Merel weigert zelfs botweg als huwelijksgetuige te fungeren. Jean-Paul bespeelt de gevoelige snaar bij Sneyers om de viool terug te geven. Max en Nikki hebben Angele en Georges uitgenodigd voor een etentje.
Jelle wordt door Celine onder druk gezet om de beach party, een idee van Thibault, in de surfclub te organiseren. Elke kan het niet laten om bij Nellie te polsen hoe het etentje met Georges en Angele is gegaan. In "Close" wordt Sneyers afgeschilderd als een boeman omdat hij de viool niet aan de Derdeyns wil teruggeven. Het artikel mist zijn effect niet, want Sneyers' geweten speelt hem almaar meer parten. Bjorn wil dat Elke een ziektebriefje voor hem schrijft. Jelle wil het niet toegeven, maar de liefdesverklaring van Els laat hem niet los.
De drag queen-night van Thibault is een groot succes. Ook Celine gaat flink uit de bol, maar de nacht krijgt voor haar een staartje. Tijdens de party schept Els er het grootste plezier in om Jelle uit te dagen. Joke stelt Raf voor om terug bij haar in het appartement te komen wonen. Sneyers brengt zijn viool terug naar Jean-Paul Derdeyn. Voor Julia is dat een zware klap. Nikki wil met Max naar een festival gaan en ze vraagt aan Elke om op Zoem te babysitten. Nathalie vermoedt dat er iets is tussen haar jongere zus en stiefzoon. Tussen Elke en het boefje Bjorn groeit er een leuke vriendschap.
In Wittekerke is het zware ongeval van Celine het gespreksonderwerp van de dag. Max moet van de procureur een bijkomend onderzoek instellen naar de omstandigheden waarin het ongeluk is gebeurd. Sneyers is in alle staten wanneer hij verneemt dat Jean-Paul overweegt om de viool te verkopen. Ilse heeft haar zinnen gezet op een originele huwelijkslijst. Elke heeft een aanvaring met de moeder van Bjorn. Voor Raf is het een hele opgave om het appartement te delen met Joke. Els blijft Jelle op stang jagen.
Raf heeft nood aan affectie en hij rijdt geregeld langs de rosse buurt. Jean-Paul Derdeyn maakt zich grote zorgen over zijn dochter Celine, die nog altijd in coma ligt. Hij rekent op de hulp van Sneyers en Thibault om Close en WTK Transport draaiende te houden. Elke wil Bjorn elke dag na schooltijd opvangen en ze vraagt aan Nellie om haar dienstrooster aan te passen. Ilse kan maar niet beslissen in welke winkel ze haar huwelijkslijst zal leggen en ze rekent op de hulp van Els om de knoop door te hakken. Sneyers heeft de grootste moeite om zijn kalmte te bewaren wanneer Jean-Paul hem engageert om foto's te maken tijdens het bezoek van de Sotheby's-medewerker, die de viool zal schatten en veilen. Het onderzoek naar de omstandigheden waarin Celine het ongeval heeft gehad, zit muurvast. Ook Kevins portefeuille is nog niet gevonden.
De politie weet met zekerheid dat Celine niet achter het stuur van haar Porsche zat toen ze het ongeval had, maar de identiteit van de chauffeur is nog steeds niet achterhaald. Er zit niets anders op dan te wachten tot Celine uit de coma ontwaakt. Kevin houdt Thibault nauwgezet op de hoogte over de vorderingen in het dossier. Joke wil Raf met geen enkele vrouw delen en ze heeft liever dat hij naar de hoeren gaat dan dat hij een vriendin krijgt. Els en Jelle gaan samen de huwelijkstent ophalen. Het wordt voor beiden een bewogen rit. Sneyers offert zich op om Bjorn na schooltijd op te vangen.
Raf en Joke hebben terug samen geslapen. De politie weet dat Celine niet alleen in de wagen zat op het moment van het ongeval, maar zolang zij aan geheugenverlies lijdt zit het onderzoek muurvast. Feit is wel dat Kevin een van de laatsten is die Celine die nacht gezien heeft. Inspecteur Olivier promoveert de agent dan ook tot hoofdverdachte. Merel vindt dat Els voluit voor Jelle moet gaan. Elke verliest de vriendschap van de kleine Bjorn en ze vraagt raad aan Max. Sneyers moedigt Jelle en Ilse aan om hun vrijgezellenavond te vieren.
Er zit nog altijd geen schot in het onderzoek naar Celines ongeval. Sneyers en Jean-Paul zijn er allebei van overtuigd dat Thibault de schuldige is, maar het ontbreekt de politie aan bewijzen. Els maskeert haar verliefdheid voor Jelle en ze helpt mee met de organisatie van zijn huwelijksfeest.
De vrijgezellenavond van Jelle is flink uit de hand gelopen. Merel weet hoe de vork aan de steel zit en ze pleit er bij Els voor om het huwelijk van haar broer te stoppen. Julia ziet nog steeds geen steek, maar toch wil ze het ziekenhuis verlaten. Max en Elke moeten nog twee keer naar de vrederechter en dan zijn ze officieel gescheiden. Kevin zit nog altijd in de gevangenis.
Tijdens het huwelijksfeest van Jelle en Ilse zorgt Sneyers voor de ambiance. Merel amuseert zich niet. Zij is veel te boos op Els, omdat zij haar laatste kans om Jelle voor zich te winnen niet gegrepen heeft. Julia is nog altijd blind en ze maakt haar kinderen stapelgek met haar onophoudelijke gezeur. Het gaat van kwaad naar erger wanneer Raf een intercom plaatst.
Bjorn heeft zijn vrienden van het speelpleintje uitgenodigd voor zijn verjaardagsfeestje. De kinderen gaan helemaal uit de bol. Elke en Nikki laten het jeugdige geweld begaan, maar Sneyers is niet zo mild. Tijdens zijn huwelijksfeest heeft Jelle aan Els gevraagd om uit Wittekerke en dus uit zijn leven te verdwijnen. Zij maakt meteen werk van haar vertrek.
Julia denkt dat alleen een mirakel haar kan genezen en ze wil dat Joke met haar op bedevaart gaat naar Gistel. Ilse, Sneyers, Merel en Angele proberen Els te overtuigen om toch in Wittekerke te blijven, maar hun pogingen lopen met een sisser af. Jelle kan hier alleen maar blij om zijn. Bjorn neemt revanche op Sneyers.
Julia blijft voor haar kinderen volhouden dat ze blind is omdat ze haar eigen mirakel wil realiseren tijdens de bedevaart in Gistel. Sneyers is razend omdat Bjorn een brandbom in zijn huis heeft gegooid en hij legt resoluut klacht neer. Ilse is nog maar pas getrouwd, maar toch verlangt ze al naar een kind. Thibault is door plaatsgebrek in de gevangenis weer op vrije voeten.
De jeugdrechter heeft een aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor Bjorn. Dit betekent dat de jongen naar een tehuis zal worden gestuurd, tenzij er een andere oplossing wordt gevonden. Ilses hormonen slaan in overdrive. Het verlangen naar een kind is zodanig groot dat ze overweegt om Jelle voor een voldongen feit te stellen.
Max houdt bij de jeugdrechter een pleidooi om Bjorn toe te wijzen aan Elke. Celine is bereid om de klacht tegen Thibault te laten vallen in ruil voor zijn aandelen in WTK Transport. Sneyers eist dat Railcom zich aan de milieunormen houdt en dus moeten er geluidspanelen komen. Nellie zit in zak en as omdat haar dochter Klaartje haar niet wil zien.
Ilse weet dat haar man zich tijdens zijn vrijgezellenavond door Els heeft laten verleiden en ze gaat de confrontatie aan met haar rivale. Elke wil dolgraag de pleegmoeder van Bjorn worden en ze vraagt aan de burgemeester om een goed woordje voor haar te doen bij de jeugdrechter. Nellie lijdt er onder dat Klaartje haar niet wil zien. Gelukkig vindt de bezorgde moeder troost bij haar ex-man Frank.
Elke zit in zak en as omdat de jeugdrechter haar Bjorn niet wil toewijzen omdat ze single is. Nikki vindt dit ronduit schandalig en besluit een man voor Elke te zoeken. Merel is razend op haar schoonzus omdat zij met haar zwangerschap Jelle voor een voldongen feit heeft gesteld. Ivan wil niets liever dan het huis van Thibault kopen.
Klaartje is vannacht niet naar huis gekomen. Frank maakt zich zorgen en het valt hem steeds meer op dat zijn dochter zich vreemd gedraagt sinds haar terugkeer uit Amerika. Julia pikt het niet dat Zoë naakt door de hotelgang loopt en ze besluit de exhibitioniste te zeggen waar het op staat. Nikki is met Elke naar de garagistenfuif geweest.
Jelle verheugt er zich op dat hij papa gaat worden. Nellie is de enige in Wittekerke die Ilses geheim kent. Ondanks het beroepsgeheim besluit de dokter toch Nathalie in te lichten. Julia vindt dat Klaartje zich schaamteloos gedraagt en ze voelt zich geroepen om Nellie te les te spellen.
Jan vreest dat zijn relatie snel op de klippen zal lopen eens Ivan aan de slag gaat in het Railcom-filiaal in Rotterdam. Merel en Zoë kennen mekaar nog maar enkele dagen, maar toch wisselen ze al hartsgeheimen uit en babbelen ze honderduit over hun partners. Georges heeft in De Schorre een vergadering belegd met de werkloze arbeiders van Railcom België.
Nikki hoopt dat het iets wordt tussen Elke en Perneel en ze organiseert een romantische picknick op het strand. Nellie en Frank kennen eindelijk de reden van Klaartjes terugkeer. Ilse heeft de pedalen verloren sinds de waarheid over haar zwangerschap aan het licht is gekomen.
Ilse is ervandoor met de kleine Alexander. Rekening houdend met haar labiele toestand wordt de politie ingeschakeld. Frank probeert op een rustige manier met zijn dochter over haar bevalling te praten, maar Klaartje weigert elke uitleg. Celine doet Georges een bod voor de gebouwen en de terreinen van Railcom.
De politie heeft de Seaking ingeschakeld om Ilse, de kleine Alexander en Els op volle zee op te pikken. Jelle is doodongerust, vooral als blijkt dat er slechts twee drenkelingen zijn gevonden. Frank geeft eindelijk aan Nathalie toe dat hun huwelijk een crisis doormaakt. Het is de vraag of hij voor zijn relatie wil vechten. Sneyers kan zich geen houding geven bij Zoë en Carl.
Merel vertelt Zoë dat ze akkoord gaat met het idee om van partners te ruilen. Ilse vertelt Jelle dat Els geprobeerd heeft haar te overvaren. Jan vindt werk voor Klaartje in de kliniek. Max krijgt niet de kans om Nikki te vertellen over zijn verhouding met Elke. Nathalie zoekt wanhopig naar oplossingen voor het probleem in haar relatie met Frank.
Jelle confronteert Els met het verhaal van Ilse. Nikki, Els en Elke willen met eigen ogen zien of Sneyers en Merel echt meedoen aan de partnerruil. Klaartje gaat aan de slag in de kliniek. Nikki polst bij Nellie of zij Bjorn niet kan opvangen. En Céline zoekt steun bij Jan voor het project van de dancing.
Merel vertelt Sneyers dat het haar niet gelukt is met Carl te vrijen. Frank gaat er uiteindelijk mee akkoord een relatietherapeut te zoeken. Ilse geeft haar toestemming om geïnterneerd te worden. Klaartje heeft slecht nieuws voor Elke. Nikki bereidt een verrassing voor voor Max en Elke. Céline wil de aandelen van de dancing te koop stellen voor de Wittekerkenaars.
Nellie redt een kind van de verdrinkingsdood, waarbij Klaartje het op een lopen zet. Merel denkt dat Zoë Sneyers niet los wil laten. Els neemt Jelle mee op een ontspannende uitstap. Nikki heeft het zo geregeld dat Bjorn bij haar en Max kan blijven, omdat Elke niet in aanmerking komt als pleegmoeder. Wittekerke loopt storm voor de aandelen van de dancing.
Merel is kwaad omdat Sneyers zich nog eens door Zoë laat inpakken. Klaartje en Nellie verzoenen zich. Jelle biecht op aan Els dat hij aan haar verhaal twijfelt. De gemeentraad keurt Angeles plan voor een cultureel centrum af, tot grote vreugde van de Derdeyns. Jelle vindt Nathalie bewusteloos op de grond.
Nathalie heeft een nieuwe opstoot van MS gehad. Tijdens de onderzoeken is echter ook aan het licht gekomen dat ze een teveel aan witte bloedcellen heeft. Elke wil Bjorn zijn warme nest niet ontnemen en daarom heeft ze besloten niet langer voor Max te vechten. Zoë is niet van plan om Sneyers snel los te laten en ze zoekt hem in een bomvol café op.
Max heeft met Nikki gebroken. Dit betekent echter niet dat hij met Elke kan herbeginnen, want zij heeft ondertussen Wittekerke verlaten. Bjorn is de grote verliezer van dit alles, want hij moet terug naar de instelling. Ook Jan en Carlos weten hoe het voelt om te verliezen. Frank heeft fantastisch medisch nieuws voor zijn echtgenote Nathalie.
Elke heeft Max nog steeds niet gebeld, ondanks de vele berichten die hij op haar mailbox heeft achtergelaten. Sneyers voelt zich niet veilig voor de dolverliefde Zoë, zeker niet nu ze haar intrek heeft genomen in De Schorre. Celine en Thibault lopen op wolkjes omdat de aankoop van de Railcom-gebouwen een feit is en ze hun megadancing kunnen beginnen.
Nathalie heeft een streep onder haar huwelijk met Frank getrokken en ze gaat voorlopig bij haar tante Angele en Georges wonen. Niets houdt Frank nog tegen om toenadering te zoeken tot zijn eerste echtgenote Nellie, maar zij twijfelt aan de oprechtheid van zijn gevoelens. Sneyers zit er mee verveeld dat Zoë hem aanklaagt voor verkrachting.
Ilse is een flatgebouw binnengedrongen. Ze wil binnen het half uur met de kleine Alexander herenigd worden, zoniet zal ze zelfmoord plegen. Els weet dat Ilse in staat is om van het balkon te springen en ze gaat tot actie over. Alle aandeelhouders in de megadancing van Celine zijn uitgenodigd op een jacht voor een groot feest.
  • Simply the best van VTM live of uitgesteld
  • Movie nights & serie marathons ook voor de kids
  • One SHORTIE a day… doet niets speciaal, maar is wel plezant
  • En op écht al je schermen Smartphone, laptop, tablet, smart tv, casting én tv-boxen - dus ja, echt allemaal
  • Hallo VTM GO+ Reclame? No way. Elke dag wachten op je soap? Dat stopt today. En ook onderweg, you press play.