Ella

Ella

Het klassieke Assepoesterverhaal in een modern jasje, met Darya Gantura in de rol van de onfortuinlijke Ella, die voor het ongeluk geboren lijkt.

Afleveringen

202 afleveringen

Ella leidt een gelukkig leven met haar mama, Tessa. De toekomst lijkt hen gunstig gezind, zeker wanneer Tessa zich verlooft met Norbert. Ella is oprecht blij met de verloving. Clio, Norberts jaloerse dochter, deelt Ella's vreugde niet. Dan slaat het noodlot toe. Er komt een einde aan Ella's zorgeloze bestaan als haar mama kort voor het huwelijk met Norbert sterft.
Na een nacht te hebben doorgebracht in de portiek van het huisje waar ze vroeger met haar mama woonde, wordt Ella warm onthaald door kapster Cindy en de excentrieke Anthony. Norbert ontdekt dat Ella niet langer op de camping woont en maakt zich zorgen om haar plotse verdwijning. Hij wil naar Ella op zoek gaan, maar Clio probeert hem op andere gedachten te brengen.
Ella heeft het erg naar haar zin in het kapsalon bij Cindy en Anthony. Op hun aandringen besluit ze een bezoekje te brengen aan de jongen van de nachtwinkel. Norbert wordt geselecteerd om deel te nemen aan een internationaal medisch onderzoek bij de NASA. Dokter Wolfs ziet zichzelf al als zijn geschikte opvolger. Clio voelt zich opnieuw in de steek gelaten door haar vader.
Ella besluit nog een tijdje bij Cindy te logeren, maar ze durft haar nieuwe vrienden niet vertellen dat ze niet kan lezen en schrijven. In het kapsalon maakt Ella kennis met vaste klant Jasper Fahadir en in Bar Taxi ontmoet ze de charmante Frederico. Norbert wil de job bij de NASA aannemen, maar maakt zich zorgen over zijn opvolging.
Ella is in de wolken wanneer ze een berichtje van Frederico krijgt. Anthony waarschuwt haar echter voor hem. Ella veinst dat ze lenzen draagt om haar geheim verborgen te houden, namelijk dat ze niet kan lezen en schrijven. Juffrouw Linda wil haar protégé Nicolas De Prins koste wat het kost aan de juiste vrouw koppelen. De wereldvreemde Nicolas heeft echter meer voeling met zijn orchideeën.
Cindy en Anthony ontdekken dat Ella geen lenzen draagt. Frederico denkt dat Ella de ware voor hem is. Hij nodigt haar uit om samen met hem een tocht met de tandem te maken. Dokter Wolfs wil zijn onderzoek naar oogtransplantaties erdoor krijgen. Hij vindt echter geen steun voor zijn plannen, noch bij Norbert, noch bij dokter Lukas.
Cindy wil Ella niet verliezen en heeft haar twijfels over de reis die het meisje wil maken met Frederico. Ook Carmen stelt zich vragen en vindt dat Frederico veel te hard van stapel loopt met Ella. Ondertussen zit Anthony, sinds hun toevallige ontmoeting, meer met Lukas in zijn hoofd.
Ella en Frederico besluiten hun reis enkele maanden uit te stellen. Ella wil op eigen benen staan en een job vinden. Ze doet alsof ze een sollicitatiebrief schrijft, maar wanneer Cindy en Anthony een brief vol krabbels vinden, vermoeden ze dat Ella iets voor hen verzwijgt. Yasmine vraagt aan haar vader om niet voortdurend op haar werk langs te komen.
Ella moet zich in allerhande bochten wringen wanneer Anthony en Cindy willen dat ze haar geheim opbiecht. Haar dag wordt er niet beter op wanneer ze door Sam Stockmans van de arbeidsinspectie in het kapsalon van Cindy wordt betrapt. Norbert vertelt aan dokters Wolfs en Lukas over zijn plannen bij de NASA en dat hij twijfelt over wie het meest geschikt is om zijn opvolger te worden.
Ella bekent aan Cindy dat ze niet kan lezen en schrijven. Ze hoopt dat zij haar geheim niet aan de grote klok zal hangen. Norbert weet niet wie hij als opvolger moet aanstellen en vraagt raad aan Arends. Ella schrikt wanneer ze met Lien, de handtastelijke ex-vriendin van Frederico, wordt geconfronteerd.
Cindy wordt door Sam Stockmans van de arbeidsinspectie gedagvaard. Ze wil de zaak afhandelen, maar Ella en Anthony zijn er niet gerust op en schakelen een advocaat in. Norbert vertelt aan Clio dat de brieven van Ella en Ursula door dezelfde persoon zijn geschreven. Na lang wikken en wegen stelt Norbert dokter Lukas aan als zijn tijdelijke opvolger.
Ronny herkent Ella van op de foto die detective Vandam hem heeft getoond. Norbert gaat Ursula opzoeken en eist een verklaring voor de brieven. Ursula bekent dat zij de brieven heeft geschreven, maar verzint een verhaal waarin ze Ella afschildert als een ondankbaar en onhandelbaar kind.
Ella mag in Bar Taxi aan de slag. Ze neemt een goede start, tot blijkt dat ze een belangrijke sleutel die Ronny haar heeft toevertrouwd, is verloren. Norbert neemt van iedereen afscheid en vertrekt naar Amerika. Clio voelt zich opperbest, want nu heeft ze het rijk voor zich alleen.
Na het fiasco met de sleutel smeekt Ella om een tweede kans in Bar Taxi. Ondertussen blijft de jongen uit de nachtwinkel door haar hoofd spoken. Cindy besluit met haar nog eens in de nachtwinkel te gaan kijken. Daar ontdekt Ella dat haar droomjongen Jens van op de camping is en dat hij door een auto werd aangereden.
Ella voelt zich schuldig omdat ze denkt dat Jens door haar schuld aangereden is. Ze lucht haar hart bij Cindy en ze spreken af om bloemen te gaan leggen op de plaats van het ongeval. Clio wil mevrouw De Prins worden en richt haar pijlen op Nicolas. Ze zoekt hem op, maar leert snel dat hij op zijn privacy gesteld is. Ondertussen komen de ouders van Jens op bezoek bij hun zoon in De Wingerd.
Cindy vindt dat Ella met Frederico haar kans moet wagen. Ella besluit haar raad op te volgen, maar is helemaal de kluts kwijt wanneer ze Frederico en Lien samen ziet. Wolfs werkt in het grootste geheim aan zijn onderzoek naar oogtransplantaties. Cindy is door het dolle heen met de levering van de Hairfix-O-Matic. Ze probeert het toestel op Anthony uit.
Ella is er het hart van in dat ze Frederico en Lien samen heeft gezien. Was ze dan niets meer dan een scharrel voor hem? Anthony en Ella proberen achter Cindy's rug om een advocaat te strikken om haar te helpen bij het proces naar aanleiding van de arbeidsinspectie. Jasper brengt zijn offerte naar 'De Wingerd' en krijgt daar een aanvaring met zijn dochter. Ella krijgt een laatste kans in Bar Taxi.
Tot Cindy's verbazing komt Sam Stockmans, de arbeidsinspecteur, langs om zijn haar te laten knippen. De kapster grijpt dan ook haar kans om hem belachelijk te maken. Als Carmen te horen krijgt dat Ella het Frederico moeilijk maakt, groeien haar vooroordelen tegenover haar. Cindy komt te weten dat Ella en Anthony achter haar rug om voor een advocaat hebben gezorgd, maar weigert de hulp flagrant.
Cindy sluit het salon voor een dagje, om haar zaak zelf voor de arbeidsrechtbank te bepleiten. Ze oefent haar pleidooi uit op Ella en Anthony, maar het vlot niet zo goed. Clio gaat onverwacht op bezoek bij Nicolas, tot ergernis van Nicolas zelf en van juffrouw Linda.
Cindy krijgt het tijdens de rechtszaak hard te verduren omdat arbeidsinspecteur Sam Stockmans harde bewijzen heeft tegen haar. Ella staat voor een dilemma: ze kan Cindy alleen redden door in het openbaar op te biechten dat ze leesblind is. Wolfs vangt bot bij Lukas om zijn onderzoek voort te zetten.
Ella zit weer zonder werk. Cindy vindt dat ze die vrije tijd goed kan gebruiken om te leren lezen en schrijven. Wanneer Ella er weigerachtig tegenover staat, verzint Cindy een manier om haar toch te motiveren. Carmen is jaloers op de vriendschap tussen Ella en Cindy, en vertelt Frederico dat Ella niet kan lezen. In De Wingerd lopen de spanningen tussen Wolfs en Lukas hoog op.
Ella heeft spijt van haar ruzie met Frederico en ze besluit naar De Wingerd te gaan om hem op te zoeken. Wanneer ze in de kliniek arriveert, komen allerlei herinneringen naar boven. Clio verneemt dat dokter Wolfs op illegale wijze geld inzamelt om te experimenteren met zijn oogonderzoek. Ze sluit een deal met hem.
Ella en Frederico leggen hun ruzie bij. In Bar Taxi vieren ze dat ze weer samen zijn, maar dan duikt Frederico's jaloerse ex weer op. In De Wingerd ontmoet Ella de ouders van Jens, die in coma ligt. Juffrouw Linda probeert Nicolas zachtjes op Prinsjesdag voor te bereiden: de dag waarop hij in het openbaar in De Wingerd moet verschijnen. Nicolas probeert er onderuit te komen.
Om Ella en Frederico uit elkaar te drijven, vertelt Lien aan Anthony dat ze met Frederico heeft geslapen. Anthony en Cindy weten niet wat doen: Ella op de hoogte brengen of niet? Cindy stelt Ella voor om bij haar een kappersopleiding te volgen. Anthony ontmoet Lukas en probeert uit te vissen wie Koen is, de jongen met wie Lukas regelmatig optrekt.
Cindy en Anthony ontfermen zich over Ella in een poging van haar een kapster te maken. Na een testje op Anthony, doet Ella een poging om het haar van de klanten te wassen. Anthony vreest dat de zenuwen haar parten zullen spelen. Wanneer Anthony en Cindy het bewijs in handen krijgen dat Frederico Ella bedriegt, willen ze haar zo snel mogelijk verwittigen.
Frederico kan bewijzen dat Anthony en Cindy hem ten onrechte van ontrouw hebben beschuldigd. Ella heeft reden om gelukkig te zijn: Frederico blijkt toch te vertrouwen en ze mag in 't Salon beginnen werken. Wanneer Ella haar eerste klant onder handen krijgt, blijkt dit geen succes. Linda bereidt Nicolas voor op het bezoek van een nieuwe huwelijkskandidate.
Via Ursula bemachtigt Clio een doos met spullen van Ella's moeder. Het brengt haar op een nieuw idee om Ella op te sporen. In Bar Taxi proberen Frederico en Carmen Ella op te vrolijken na haar desastreuze poging om in het salon als kapster te werken. Carmen krijgt hierdoor een aanvaring met Cindy. Ella zit er erg mee dat zij de oorzaak van de ruzie is.
Verpleger Danny vreest dat het handeltje in doktersvoorschriften, dat hij met dokter Wolfs heeft opgezet, zal uitlekken. Ella doet haar best om een goede kapster te worden. Net wanneer ze een proefkonijn zoekt om krulspelden te steken, stapt Frederico binnen. Hij probeert Ella opnieuw zover te krijgen met hem te kussen.
Clio zet haar zoektocht naar Ella verder. Ze schakelt de hulp van haar vader in. Die verwijst haar door naar dokter Lukas, maar die is er minder happig op om Clio te helpen. Ondertussen nadert Prinsjesdag en wordt Nicolas steeds zenuwachtiger om een publiek optreden te maken. Cindy probeert Anthony te helpen door persoonlijk te onderzoeken of dokter Lukas al dan niet homo is.
Cindy besluit dat Lukas homo is, omdat ze er niet in is geslaagd hem te verleiden. Ella verneemt van de politie-inspecteur dat er een klacht tegen haar loopt wegens diefstal en ze moet mee naar het politiecommissariaat voor ondervraging. Cindy en Anthony zijn echter niet van plan om dat zomaar te laten gebeuren. Wanneer ze terug thuiskomt, is Frederico daar om haar te troosten.
Frederico is bij Ella blijven slapen. Carmen en Anthony zijn ontzettend nieuwsgierig naar hun nacht samen. Frederico wil heel graag dat Ella ook naar Prinsjesdag komt, maar zij lijkt er niet veel voor te voelen. Eens terug in De Wingerd, loopt Frederico zijn ex Fien tegen het lijf. Ze hebben nog een en ander uit te praten. In De Wingerd wordt alles in gereedheid gebracht voor Prinsjesdag.
Het is Prinsjesdag en Ella arriveert in De Wingerd. Wanneer ze verneemt dat Frederico's ex-vriendin Fien ook in de buurt is, gaat ze naar hem op zoek. Ze krijgt iets te zien waar ze het hart van in is. Ondertussen laait de ruzie tussen Carmen en Cindy over Ella hoog op. Linda gaat tot het uiterste om Nicolas tegen Clio te beschermen. Zij en niemand anders zal hem op Prinsjesdag vergezellen.
Frederico doet er alles aan om het weer goed te maken met Ella. Hij geeft toe dat hij en Fien hebben gezoend, maar geeft Fien hiervan de schuld. Ella is niet geneigd hem zomaar te vergeven. Aan Anthony en Cindy geeft Ella toe dat Jens door haar hoofd blijft spoken. Wanneer ze hem nog eens bezoekt, wordt ze betrapt. Carmen vertelt Lukas dat een werkman aan de luchter heeft geprutst.
Ella kan Jens maar niet uit haar hoofd zetten. Ondertussen blijft ook Frederico haar achtervolgen, maar Ella wil duidelijk niets meer met hem te maken hebben. Voor Frederico zit er niets anders op dan zijn ex te overtuigen hem te helpen de brokken met Ella te lijmen. Dokter Lukas begint te geloven dat dokter Wolfs achter het ongeluk met de luchter zat.
Fien weet Ella te overtuigen dat zij niet langer concurrentie is en dat niets Ella in de weg staat om het weer goed te maken met Frederico. Jens blijft echter door haar hoofd spoken. Gelukkig kan Ella haar zinnen verzetten door wat in Cindy's salon te werken. Daar moet ze voor het eerst iemands haar kleuren. Anthony is in de wolken omdat hij met Lukas uit eten gaat.
Ella is bang dat haar geknoei in het kapsalon Cindy duur zal komen te staan en ze beslist om met het werk te stoppen. Ze weet bovendien niet wat ze aan moet met haar gevoelens voor Jens en Frederico. Cindy helpt haar om een keuze te maken. Anthony gaat een rechtstreekse confrontatie met Lukas aan. Hij wil uit diens eigen mond horen of hij op mannen of op vrouwen valt.
Ella bekent aan Cindy dat ze Frederico niet wou zoenen omdat Jens door haar hoofd spookt. Frederico broedt ondertussen op een plan om Ella toch zover te krijgen dat ze zich meer openstelt. Nu Ella toch niet meer in het kapsalon werkt, beslist ze Cindy naar De Wingerd te vergezellen om daar Jens te bezoeken. Anthony blijft piekeren over zijn date met Lukas.
Ella probeert meer inzicht te krijgen in de ziekte van Jens en daarvoor schakelt ze zowel Cindy als Anthony in. Die laatste probeert Ella te stimuleren om toch te leren lezen en schrijven. Frederico krijgt Ella zover om met hem op restaurant te gaan. Het etentje neemt echter een verrassende wending. Cindy ontmoet de ouders van Jens.
Ella en Frederico doen er alles aan om de ring die de hond heeft ingeslikt, terug te krijgen. Clio ontdekt een geheim van Linda en wil er koste wat het kost het fijne van weten. Jaspers offerte wordt goedgekeurd. Het zint Yasmine niet dat haar vader nu dagelijks over de vloer zal komen in De Wingerd. Tijdens een uitstapje in Bar Taxi lopen Ella en Cindy Sam Stockmans tegen het lijf.
Sam en Cindy leggen hun geschil bij. Clio denkt dat ze voldoende troeven in handen heeft om Linda zover te krijgen haar toch in de loft te laten intrekken. In De Wingerd dreigt een staking naar aanleiding van het personeelstekort. Ella zorgt voor een verrassing bij Lukas.
Lukas, die gelooft dat Ella een verpleegster is, stelt alles in het werk om haar te overhalen in De Wingerd te komen werken. Cindy probeert Ella ervan te overtuigen op dit aanbod in te gaan, maar Anthony heeft zo zijn bedenkingen. Clio neemt, tot grote ergernis van Linda, haar intrek in de loft. De temperamentvolle roodharige wil Linda heel snel de machtsverhoudingen duidelijk maken.
Wanneer Frederico hoort dat Ella de kans krijgt om als verpleegster aan de slag te gaan, probeert ook hij haar te overtuigen de job aan te nemen. Nicolas moet een selectie maken van de foto's van Prinsjesdag, en zijn oog valt daarbij op een bijzondere foto. Cindy ontvangt een bos bloemen van Sam Stockmans.
Wanneer Cindy Ella een verpleegstersschort laat aantrekken, begint het bij haar toch te kriebelen om als verpleegster aan de slag te gaan. Later gaat ze met Cindy mee om Jens' haar te kappen. Vandam brengt Clio ervan op de hoogte dat er een klacht loopt tegen Ella wegens diefstal. Wolfs spant Clio in om Lukas in diskrediet te brengen en hem van de directeurstroon te stoten.
Wanneer Cindy Ella een handboek EHBO geeft, offert Frederico zich op om haar proefkonijn te zijn. Ook Fahadir draagt zijn steentje bij in de snelcursus die Ella volgt. Carmen maakt opnieuw een afspraak met Cindy, maar alleen op voorwaarde dat er niet over Ella wordt gepraat. Clio krijgt het personeelsarchief van 'De Wingerd' in handen. Ergens in die dozen moet het adres van Ella's moeder zitten.
Het is Ella's eerste werkdag als verpleegster in De Wingerd. Ze is behoorlijk nerveus, maar ze krijgt steun van Frederico, Anthony en Cindy. De kennismaking met hoofdverpleegster Ria verloopt niet zo vlot. Zij legt Ella het vuur aan de schenen, maar Ella steelt de harten van de patiënten.
Ella begaat een serieuze flater door een patiënt een verkeerd medicijn toe te dienen. De hoofdverpleegster licht meteen Lukas in. Frederico neemt het voor Ella op, maar zij slaat in paniek wanneer Lukas haar vraagt haar diploma mee te brengen. Clio deelt Wolfs mee dat ze zijn probleem met verpleger Danny voorgoed heeft opgelost en dat hij zich nu weer op zijn onderzoek kan focussen.
Ella is volledig de kluts kwijt wanneer ze merkt dat Clio aan de deur staat. Ze laat haar niet binnen en verzwijgt voor Cindy, Anthony en Frederico wie de vreemde bezoekster was. Frederico verdrinkt zijn teleurstelling in Bar Taxi omdat Ella hem opnieuw van zich afduwt. Hij is zo een gemakkelijke prooi voor Clio, die zich van haar verleidelijkste kant laat zien.
Wanneer Cindy verneemt dat Clio net als Ella in De Wingerd werkt, doet ze er alles aan om te voorkomen dat Ella dit te weten komt. Bij het verlaten van het kapsalon, verzwikt Clio haar voet. Cindy en Anthony voelen zich geroepen haar terug naar De Wingerd te brengen. Dat ze op die manier een glimp van Nicolas en zijn fantastische loft opvangen, is mooi meegenomen. Ella ontmoet de ouders van Jens.
Ella slaagt er niet in om Lukas ervan te overtuigen dat Jens een teken van leven heeft gegeven. Cindy gelooft haar wel, maar maant Ella aan om Jens los te laten en zich meer op Frederico te focussen. Uit schrik ontmaskerd te worden, wil Ella meer vaardigheden als verpleegster onder de knie krijgen. Frederico biecht zijn flirt met Clio op aan Cindy.
Anthony is verontwaardigd wanneer hij van Cindy verneemt dat Frederico Ella heeft bedrogen. Lukas vraagt Ella mee naar een doktersfeestje. Clio verneemt dat Nicolas bezoek krijgt van een nieuwe huwelijkskandidate. Ze heeft er alles voor over om daarbij aanwezig te zijn en stokken in de wielen te steken.
Ella komt te weten dat Frederico haar heeft bedrogen en denkt er niet aan hem te vergeven. Verpleegster Martha ziet Ella's verdriet en biedt haar een luisterend oor. Ella is helemaal niet in de stemming om met dokter Lukas naar het doktersfeestje te gaan, maar Cindy wil niet dat ze bij de pakken blijft zitten.
Clio heeft Ella eindelijk gevonden en ontmaskert haar meteen als nepverpleegster. Hoewel Cindy de verantwoordelijkheid hiervoor op zich neemt, komt Lukas in bijzonder nauwe schoentjes te staan. Clio zoekt weer contact met haar stiefzus, maar zeker niet om hun band aan te halen. Ella komt te weten dat Cindy en Anthony ervan op de hoogte waren dat Clio in De Wingerd werkt.
Zelfs nu ze is ontmaskerd, kan Ella het nog niet laten om naar De Wingerd te gaan om Jens te bezoeken. Wanneer ze Ria tegen het lijf loopt, verbiedt deze haar nog een voet in de kliniek te zetten. Carmen krijgt het serieus op haar heupen van Fahadirs restauratiewerken. Ze heeft geen zin in extra schoonmaakwerk doordat hij alles vuil maakt.
Wolfs is zwaar teleurgesteld wanneer blijkt dat niet hij, maar Clio de nieuwe directeur van De Wingerd zal worden. Ook de andere personeelsleden zijn niet opgezet met deze nieuwe wending. Ella vergeeft Cindy dat ze de waarheid omtrent Clio en Frederico voor haar heeft verzwegen, maar spreekt wel met haar af dat ze in de toekomst niet meer mag liegen.
Walter sluipt 's nachts binnen bij Cindy om haar en Sam Stockmans op te wachten. Ella, die denkt dat het een inbreker is, probeert hem hardhandig buiten te werken. Tijdens het verzorgen van Walter, krijgt ze bezoek van een dronken Lukas. Wanneer Cindy met Sam thuiskomt, struikelt ze en stoot ze haar hoofd tegen een wasbak.
De ontmoeting tussen Ella en Clio verloopt allesbehalve hartelijk. Ella is bijzonder op haar hoede en gelooft niet meteen dat Clio souvenirs van haar moeder heeft. Tot Clio haar een bewijs in handen duwt. Wanneer Ella ook de rest van de souvenirs eist, stelt Clio haar voorwaarden. Als nieuwe directrice stelt Clio Ella voor om toch weer in 'De Wingerd' te komen werken.
Nicolas zal niet rusten voor hij achterhaalt wie het meisje met de bijzondere ogen is op één van de foto's van Prinsjesdag. Clio wil alles te weten komen over de Mona Flora: het bijzondere juweel dat in het bezit is van de familie De Prins. Ondanks protest van Cindy beslist Ella toch in De Wingerd te gaan schoonmaken, om zo in het bezit te komen van de doos souvenirs van haar moeder.
Wanneer Ella verneemt dat de ouders van Jens van plan zijn hem op te geven, doet ze er alles aan om te voorkomen dat de stekker uit de machines wordt getrokken. Ze blijft erbij dat hij in haar hand heeft geknepen. Lukas vreest dat Ella de ouders van Jens valse hoop geeft en is niet gediend met haar advies. Clio heeft Nicolas eindelijk zover gekregen haar het familiejuweel te tonen.
Wolfs is tevreden met de eerste resultaten van een oogtransplantatie bij konijnen. Voor Clio is het resultaat nog lang niet goed genoeg. Ze zet Wolfs dan ook onder druk om sneller een perfect resultaat te bekomen. Wanneer Clio Linda vertelt dat Nicolas haar het familiejuweel heeft getoond, zweert Linda er alles aan te zullen doen om te voorkomen dat Clio en Nicolas ooit een koppel worden.
Terwijl Ella met haar vrienden het terras van De Wingerd zit te schrobben, amuseert Frederico zich met Clio in Bar Taxi. Ella en Frederico beseffen dat er voor hen als koppel geen toekomst is, maar de vraag is nu of ze nog vrienden kunnen blijven. Wanneer dokter Arends verneemt dat Ella niet kan lezen en schrijven, beslist hij haar op een wel heel bijzondere manier te helpen.
Omdat Ella Clio's opdracht tot een goed einde heeft gebracht, heeft ze recht op de doos met souvenirs van haar moeder. Maar Clio zou Clio niet zijn, mocht ze Ella niet opnieuw bedotten. Nicolas spant juffrouw Linda in om het meisje met de orchideeënogen te vinden. Frederico bedenkt een manier om Ella's vriendschap terug te winnen, zelfs als dat betekent dat hij tegen Clio in moet gaan.
Tijdens zijn karaokeoptreden in de Bar Taxi, wordt Anthony door een muziekproducer gespot die hem niet alleen een professioneel voorstel doet, maar ook op persoonlijk vlak iets voor hem wil betekenen. Tot ergernis van Cindy gedragen Sam Stockmans en Walter zich als twee haantjes die indruk op haar willen maken. Dankzij Frederico heeft Ella de doos met souvenirs van haar moeder bemachtigd.
Nu Ella de voornaam van haar vader kent, wil ze hem koste wat het kost vinden. Cindy helpt haar daarbij maar ook Carmen, die Ella ondertussen in haar hart heeft gesloten, wil mee op zoek gaan. Ella hoopt dat dokter Arends haar zal kunnen leren lezen. Clio ontdekt dat de doos van Ella's moeder is gestolen en verdenkt Frederico. Tot haar ergernis heeft ze geen enkel bewijs.
Wanneer Ella een foto van haar vader in een van de boeken van dokter Arends aantreft, wacht haar een grote teleurstelling. Jasper schakelt Frederico in om toenadering tot zijn dochter Yasmine te zoeken. Dat is een opdracht die Frederico maar al te graag aanvaardt. Clio daagt Nicolas uit tot een potje schaken. Tot haar ergernis zit die met zijn gedachten ergens anders.
Om Cindy terug te winnen, verrast Sam Stockmans haar met een origineel ontbijt. Linda loopt in de privékliniek rond met de foto van de ogen van het meisje dat Nicolas zo graag wil leren kennen. Niemand van het personeel lijkt die ogen te herkennen. Carmen gaat naar het stadhuis om de gegevens van de getuigen van Ella's geboorte op te vragen.
Terwijl Linda de zoektocht naar het meisje van op de foto voortzet, gaat Ella op zoek naar de persoon die op haar geboorteakte staat. Frederico probeert zijn liefdesverdriet van zich af te zetten en met zijn leven verder te gaan. Op aanraden van Cindy gaat Ella naar een opticien om lenzen te kopen. Maar Cindy heeft nog een verrassing in petto.
De ontmoeting met Inge, de zus van Jens, brengt Ella in de war. Frederico en Yasmine lijken dichter naar elkaar toe te groeien. Na een vrolijk avondje stappen, dagen ze elkaar uit: wie durft het meest? Wanneer Yasmine als gevolg van die uitdaging 's anderendaags met een tatoeage rondloopt, valt dat niet bij iedereen in goede aarde. Wolfs probeert dokter Arends te overtuigen hem te steunen.
Ella maakt vorderingen. Nu ze haar lenzen heeft, leest ze een stuk makkelijker. Dokter Arends helpt haar zelfs nog een stapje verder. Clio overhaalt Nicolas om Linda van huishoudelijke taken te ontlasten. Als vervanging stelt ze niemand minder dan Ella voor. Linda denkt dan ook dat Clio haar weg wil werken.
Wanneer Linda Ella persoonlijk komt vragen om in de loft van Nicolas te komen helpen, is Cindy er als de kippen bij om Ella te overtuigen die job aan te nemen. Zij is ervan overtuigd dat het tussen de twee iets zou kunnen worden. Wanneer Lukas bij Clio een klacht neerlegt omdat Wolfs hem heeft aangevallen, beslist ze Wolfs te beschermen. Meer nog, ze beslist hem te helpen om aan geld te geraken.
Anthony botst letterlijk toevallig op Lukas. Ella beslist om Linda toch te helpen schoonmaken in de loft van Nicolas. Hij kijkt er echter niet naar uit om haar te ontmoeten. Sam Stockmans doet een nieuwe poging om Cindy's hart te veroveren maar Cindy broedt op een plan om voor eens en voor altijd van hem verlost te zijn. Ze nodigt hem dan ook uit voor een bijzondere avond.
Nicolas meent een gelijkenis te zien tussen de bijzondere ogen op de foto die op Prinsjesdag is gemaakt en de ogen van Ella. Clio is in de wolken dat haar stiefzus de job bij Nicolas heeft aanvaard en precies daardoor vermoedt Ella dat Clio iets in haar schild voert. Carmen denkt dat er iets moois bloeit tussen Frederico en Yasmine.
Dokter Arends legt Ella uit wat aikido en leren lezen met elkaar gemeen hebben. Extra gemotiveerd werkt ze verder om haar leesachterstand in te halen. Terwijl Ella aan Jens voorleest, merkt ze dat hij zijn been beweegt. Lukas en dokter Arends beslissen om hem opnieuw te onderzoeken. Cindy gebruikt al haar vrouwelijkheid om Sam Stockmans in de val te lokken én te chanteren.
Terwijl Ella vol spanning de resultaten van Jens' onderzoek afwacht, gebruikt Cindy al haar charmes om Sam voor haar in een sexy zwembroekje te laten poseren. Maar dat gaat niet zo vlot. Ella is in de wolken wanneer blijkt dat Jens niet hersendood is en ze belooft hem dat ze hem nooit zal opgeven. Frederico begrijpt niet waarom Yasmine niet komt opdagen op hun date.
Het lijkt bijzonder goed te klikken tussen Ella en Nicolas. Ella polst bij juffrouw Linda naar zijn verleden. Na het werk treft ze Clio aan bij Jens. Frederico heeft geen flauw idee waarom Yasmine kwaad op hem is. Cindy merkt dat er steeds minder klanten over de vloer komen in haar salon. De schuld blijkt bij een nieuwe kapperszaak in de buurt te liggen.
Jasper heeft een charmeoffensief ingezet om weer in de gunst van juffrouw Linda te komen, iets waar zij niet ongevoelig voor blijkt te zijn. Frederico valt volledig uit de lucht wanneer hij verneemt waarom Yasmine zo afstandelijk doet en hij doet er alles aan om het misverstand op te helderen. Cindy en Anthony besluiten de strijd met kapperszaak Sister Snit aan te gaan.
Ella komt eindelijk te weten wat de oorzaak is van de breuk tussen de zus van Jens en haar ouders. In De Wingerd wordt druk gespeculeerd over het meisje op de foto. Om te weten te komen van wie de ogen op de foto zijn, slaat Carmen samen met Cindy aan het pendelen. Ondertussen krijgt ook de pers lucht van de zoektocht van Nicolas.
Cindy heeft Alex Cartier gestrikt als producer voor haar radiospotje. Lukas moet met lede ogen aanzien hoe goed Alex en Anthony met mekaar kunnen opschieten. Tot haar ontzetting merkt Cindy dat het concurrerend kapsalon Sister-Snit ook op televisie adverteert. Ella probeert te leren lezen en de filosofie van aikido onder de knie te krijgen door naar een Japanse film te kijken.
Wanneer Nicolas en Clio samen klaarstaan om een bad te nemen, gaat zij wel erg ver om hem te verleiden. Wanneer ze het daarna over het voorval hebben, worden ze door Ella gestoord. In tegenstelling tot wat zij verwacht, is Clio bijzonder vriendelijk tegen haar. Verdacht vriendelijk zelfs. Cindy gaat met Anthony mee om de radiospot op te nemen. Maar zij is niet snel tevreden.
Ella heeft een slapeloze nacht. In plaats van leesoefeningen te doen, begint ze zelf een verhaal te schrijven. Linda stelt Nicolas voor een dilemma: of Clio vertrekt uit de loft, of zij pakt haar koffers. De timing komt bijzonder slecht uit voor Nicolas. Linda vindt in Ella een bondgenote om de strijd met Clio aan te gaan.
De journalisten zijn geïntrigeerd door Nicolas' verhaal over de vrouw met de orchideeënogen. Vooral wanneer Nicolas aankondigt dat hij met het meisje van de foto wil trouwen. Tijdens de persconferentie ruimt Ella de loft op en stelt ze zich een leven voor als mevrouw De Prins. Cindy heeft ondertussen Ella's eerste zelfgeschreven verhaal gelezen en is diep onder de indruk.
De persconferentie van Nicolas blijft niet zonder resultaat. Een massa vrouwen biedt zich aan als 'het meisje met de orchideeënogen', om op die manier met Nicolas te kunnen trouwen. Nicolas wordt ondertussen vergezeld door Ella, wanneer hij voor het eerst uit vrije wil een stap buiten De Wingerd zet. Het uitstapje verloopt echter niet van een leien dakje.
Tijdens hun wandeling in het park hebben Ella en Nicolas een goed gesprek over haar verleden en zijn angsten. Nicolas beseft dat hij deze zal moeten overwinnen, maar uitgerekend op hun uitstapje krijgt hij weer een paniekaanval. Dokter Arends wil dat Ella een examen aikido aflegt. Maar om te slagen, moet ze eerst nog heel wat oefenen.
In Bar Taxi ontmoet Ella een sympathieke jongeman. Sven is manager bij een bank en laat duidelijk merken dat hij een oogje heeft op de blonde schone. Nicolas bekijkt de selectie van de tientallen kandidaten en is er honderd procent zeker van dat het meisje naar wie hij op zoek is er niet tussen zit. Hij begint de hoop op te geven haar ooit te zullen ontmoeten.
Ella maakt zich op voor haar examen aikido. Anthony en Cindy steunen haar door dik en dun, maar in al hun enthousiasme sturen ze het examen serieus in de war. De politie start het onderzoek naar de diefstal van de Mona Flora. Clio helpt hen een handje zodat ze zeker niet vergeten Ella als mogelijke verdachte te noteren. Yasmine zet voorgoed een punt achter haar verhouding met dokter Wolfs.
Ella verneemt van dokter Lukas dat Jens zijn ogen heeft geopend. Ze haast zich naar De Wingerd, waar ze Inge aantreft. Ella vindt het het uitgelezen moment om Inge weer met haar ouders te verzoenen. Carmen organiseert een date tussen Yasmine en Frederico. Yasmine loopt makkelijk in de val, maar Frederico is een ander paar mouwen.
In Salon Cindy en in de Wingerd heerst er grote consternatie wanneer blijkt dat Ella door de politie is opgepakt. Ze wordt beschuldigd van de diefstal van het familiejuweel uit de kluis van Nicolas. Cindy blijft niet bij de pakken zitten en schakelt Walter, die advocaat is, in. Voor hem een unieke kans om de banden met Cindy opnieuw aan te halen.
In de gevangenis is Ella ontroerd wanneer ze merkt hoe veel mensen haar steunen. Ze heeft het lastig, maar wil niet dat haar advocaat Walter haar vrienden ongerust maakt. Ze krijgt bezoek van een oude bekende: de knappe Sven. Die heeft haar ooit wijsgemaakt dat hij voor een bank werkte, maar hij blijkt de onderzoeksrechter te zijn. Clio oogst weinig succes met haar kleurlenzen.
Cindy krijgt bezoek van de inspecteurs voor een huiszoeking. Ze kan niet anders dan hen binnen te laten, maar maakt het hen wel knap lastig. In de gevangenis ondergaat Ella het ene verhoor na het andere. Het wordt steeds duidelijker dat ze haar onschuld niet zal kunnen bewijzen.
Om de tijd te doden, probeert Ella in haar cel een verhaal te schrijven. Hiermee werkt ze haar celgenote Little John serieus op de zenuwen. Cindy heeft ondertussen vernomen dat Ella wellicht diezelfde dag nog naar huis mag. Ze vraagt Anthony om voor de nodige feeststemming te zorgen. Die laatste heeft besloten dat hij dan toch voor een zangcarrière wil gaan.
Cindy's huis is feestelijk versierd voor Ella's thuiskomst. Het bericht dat er nieuw bewijsmateriaal tegen Ella is gevonden en dat het meisje daardoor nog langer in de gevangenis moet blijven, slaat dan ook in als een bom. Lukas lijkt niet echt opgezet met het idee dat Anthony een zangcarrière wil beginnen. Hij herinnert hem eraan dat hij altijd heeft gedroomd van een carrière als ontwerper.
De vriendschap tussen Ella en haar celgenote Little John wordt steeds inniger. Bovendien krijgt Ella een golf van inspiratie voor het verhaal dat ze aan het schrijven is en komt Cindy op bezoek. Die heeft nieuwe lenzen voor haar meegebracht, maar het zijn geen kleurlenzen. Little John is de eerste die echt kan zien dat Ella het meisje met de orchideeënogen is.
Nadat ze haar verhaal heeft afgewerkt, leest Ella het voor aan Little John. Zij is er helemaal weg van. Om ervoor te zorgen dat Yasmine het hoofd van dokter Wolfs niet meer op hol brengt, wil Clio het mooie meisje ontslaan. Het huisreglement van De Wingerd helpt haar daar een handje bij. Wanneer Cindy verneemt dat Ella vrijkomt wegens gebrek aan bewijzen, is dat reden genoeg om een feest te geven.
Ella laat zich niet door Clio afschrikken en beslist opnieuw naar De Wingerd te gaan om Jens te bezoeken. Cindy moedigt haar vastberadenheid aanvankelijk aan, tot ze de voorwaarden voor Ella's vrijlating verneemt. Frederico roept de hulp van Lukas in om bij Clio een goed woordje voor Yasmine te gaan doen. Eén van Cindy's vaste klanten ziet een foto van Ella en herkent haar.
Ella kan voor Cindy niet langer verborgen houden dat zij het meisje op de foto is. De kapster vindt dat Ella Nicolas op de hoogte moet brengen, maar dat ziet ze niet zitten. Nu Ella weer vrij is, onderzoekt inspecteur De Beer wie achter de diefstal van de Mona Flora kan zitten. Hij voelt Clio nog eens aan de tand.
Ella kan met Arends hulp voorkomen dat Jens' organen worden verkocht. Zo redt ze zijn leven, al moet ze er voor een tweede keer haar vrijheid voor opgeven. In de cel treft ze opnieuw Little John aan. Nu Yasmine heeft beslist om samen met Frederico een fietsreis door Europa te maken, moet De Wingerd op zoek naar een vervangster.
Clio slaagt erin Kakelbergs te verleiden. Maar Clio zou Clio niet zijn, mocht ze daar haar prijs niet voor hebben. Ondertussen zit Ella in de gevangenis en ze verneemt van de inspecteurs dat Inge, de zus van Jens, heeft verklaard dat ze samen de Mona Flora hebben gestolen. Little John bewijst dat Inge dat nooit heeft gezegd en dat Ella gewoon onder druk wordt gezet.
Nu Clio Nicolas in bed heeft gekregen, gaat ze ervan uit dat ze een koppel zijn. Ze wil het ijzer smeden terwijl het heet is en meteen een persconferentie beleggen om het nieuws te verspreiden, maar Nicolas vraagt haar discreet te blijven. Linda en Jasper hebben een goed gesprek over hun toekomst. Frederico en Yasmine bereiden hun fietstocht door Europa voor.
Wanneer juffrouw Linda verneemt dat Clio en Nicolas met mekaar hebben geslapen, kan ze niet langer met hen onder hetzelfde dak wonen. Tot grote spijt van Nicolas beslist ze uit de loft weg te gaan. Ella is weer op vrije voeten, maar het kost Cindy alle moeite van de wereld om haar te beletten naar De Wingerd te gaan om Jens te bezoeken.
Clio onderschept de brief van Cindy waarin het bewijs wordt geleverd dat Ella het meisje is naar wie Nicolas al zo lang op zoek is. Het Amerikaanse koppel dat bereid was een oogtransplantatie bij Wolfs te ondergaan, krabbelt terug. Clio probeert Wolfs ervan te overtuigen om Ella's ogen bij haar in te planten, zodat zij het meisje met de orchideeënogen wordt.
Ella vat het plan op om te gaan studeren. Ze wil haar droom immers waarmaken om net als haar moeder verpleegster te worden. Ella is blij dat juffrouw Linda kan bewijzen dat ze onschuldig is, maar is tegelijkertijd wantrouwig omdat ze op zo'n vreemde plek wil afspreken. Wanneer ze bij het verlaten pand arriveert, wordt Ella overvallen door Wolfs en Clio, die haar verdoven en ontvoeren.
Wanneer juffrouw Linda in het kapsalon over de vloer komt, begrijpt Cindy al snel dat Clio snode plannen heeft met Ella. Ze vertellen Nicolas dat Ella het meisje met de orchideeënogen is en dat zij waarschijnlijk is ontvoerd door Clio. Om Ella te vinden zet hij de grote middelen in gang. Iets wat ook gevolgen heeft voor de plannen van Clio en dokter Wolfs.
Nicolas vindt Ella, die stilaan bij bewustzijn komt. Juffrouw Linda licht Kakelberghs en De Beer in over Clio's snode plannen. Nicolas vraagt Lukas om de functie van directeur weer op zich te nemen en praat met Anthony over hun gevoelens. Linda krijgt een geheimzinnig briefje van Jasper. Nicolas nodigt Ella uit voor een etentje in zijn loft.
Anthony en Cindy branden van nieuwsgierigheid om te vernemen hoe Ella's etentje bij Nicolas is verlopen. Het meisje ligt echter niet in haar bed. Frederico vertelt Lukas dat hij loopbaanonderbreking wil nemen om met Yasmine op reis te gaan. In De Wingerd zorgt Norbert De Wachter voor een grote verrassing.
Onderzoeksrechter Sven komt langs in het salon om te melden dat de procureur alle klachten tegen Ella en Inge heeft laten vallen. Linda heeft afgesproken met Jasper, maar Norbert gooit roet in het eten. Lukas vraagt Yasmine terug in De Wingerd te komen werken, tot ze op reis vertrekt. De pers heeft er lucht van gekregen dat Ella het meisje is naar wie Nicolas op zoek was.
Inspecteur De Beer heeft vernomen dat Yasmine de laatste is die Wolfs heeft gezien voor hij op de vlucht sloeg en confronteert het meisje ermee. Ook Carmen legt Yasmine het vuur aan de schenen, maar dan over iets anders. Norbert doet zijn best om de brokken met Linda te lijmen. Nicolas wil meer over Ella te weten komen en hoopt dat Cindy hem daarmee kan helpen.
Ella is trots op Nicolas wanneer ze hoort hoeveel moeite hij heeft gedaan om tot in het kapsalon te geraken. Cindy kijkt uit naar haar date met Jimmy, maar ook Anthony kan niet meer wachten tot zijn afspraakje met Lukas. Ella geeft Nicolas een demonstratie aikido. Daarna brengt ze hem terug naar De Wingerd, maar onderweg worden ze door een journalist belaagd.
Ella gaat bij Jens op bezoek. Ondertussen staat Walter voor Cindy's deur: hij heeft zijn vrouw verlaten en wil bij haar komen wonen. In De Wingerd loopt Ella Norbert tegen het lijf. Hij is blij haar te zien, maar Ella is minder gelukkig. Linda geeft Norberts ketting terug. Anthony en Lukas gaan samen naar de Bar Taxi. En daar heeft Anthony een verrassing voor de dokter.
Ella studeert voor haar examens om een diploma lager onderwijs te behalen. Nicolas en Norbert beslissen een drink te organiseren om aan het personeel van De Wingerd duidelijk te maken dat ze een nieuwe start willen nemen. Op die manier willen ze komaf maken met de fouten van Clio. Nicolas toont zich dankbaar ten opzichte van Norbert, tot blijkt dat deze iets tegen zijn relatie met Ella heeft.
Cindy zwicht voor Walter. Hij mag eventjes bij haar logeren, maar moet dan wel op de zetel slapen. Fahadirs ziekte brengt hem en zijn dochter dichter bij elkaar. Ook van Frederico krijgt Yasmine veel steun. Dat maakt het des te moeilijker voor haar om haar verleden met dokter Wolfs te blijven verzwijgen. Jaspers ziekte stemt ook Linda tot nadenken.
Linda gaat op bezoek bij Jasper. Nicolas heeft er moeite mee dat Ella als poetsvrouw in De Wingerd werkt en stelt haar daarmee teleur. Om het goed te maken, bedenkt de schuchtere jongeman een origineel plan. Anthony raadt Yasmine aan om aan haar relatie met haar vader te werken. Norbert betrapt Linda wanneer zij uit de kamer van Jasper komt. Yasmine ontdekt dat de brief van Wolfs is verdwenen.
Carmen en Yasmine hebben een hoogoplopende ruzie omdat Yasmine Frederico nog altijd niet heeft opgebiecht dat ze een affaire met dokter Wolfs heeft gehad. Ella studeert voor haar examens, maar piekert over haar toekomst. Jasper is aan de beterhand en onderhoudt het verplegend personeel met zijn verhalen. Norbert wil te weten komen wat er precies tussen juffrouw Linda en Fahadir gaande is.
Anthony is teleurgesteld als blijkt dat Lukas niet van plan is hem op de personeelsdrink van De Wingerd uit te nodigen. Ella is verliefd en loopt op wolkjes. Yasmine biecht aan Frederico haar affaire met Wolfs op. Walter werkt Cindy danig op de zenuwen. Zij wil dat de man het zo snel mogelijk met zijn vrouw bijlegt zodat ze van hem is verlost.
Linda is kwaad op Norbert omdat hij Jasper wil overplaatsen naar een ander ziekenhuis. Ze spreekt hem erop aan op de personeelsdrink van De Wingerd. Cindy wordt gek van Walter, maar kan hem 's nachts toch niet missen. Anthony ziet Alex Cartier in de Bar Taxi. De producer stelt de kapper opnieuw voor samen een single te maken.
Ella kampt met twijfels: ze kan niet kiezen tussen Nicolas en Jens. Norbert annuleert Jaspers overplaatsing. Walters vrouw brengt een bezoekje aan Salon Cindy en brengt de kapster verrassend nieuws. Frederico besluit Yasmine nog een kans te geven. Norbert denkt dat Yasmine en Lukas een koppeltje vormen. Yasmine en Frederico besluiten hun reis door Europa voor onbepaalde tijd uit te stellen.
Cindy wil dat Walter vertrekt, maar hij smeekt haar om een allerlaatste kans. Arends is teleurgesteld omdat Norbert het niet voor Ella opneemt tegenover vader De Prins. Na een gesprek met Frederico is Nicolas er meer dan ooit van overtuigd dat Ella voor Frederico heeft gekozen. Clio duikt op in De Wingerd. Ze onderging een hele metamorfose.
Clio probeert haar vader te overtuigen van haar onschuld en schuift de schuld af op Wolfs. Norbert gelooft zijn dochter op haar woord en vraagt haar naar huis te komen, maar wat hij niet weet is dat Clio al vermomd in De Wingerd zit. Ella huilt uit bij Carmen. Ondertussen laat Nicolas haar weten dat ze een beslissing moet nemen.
Frederico klaart het misverstand over Ella en hem uit. Ze beslist om Nicolas te laten beslissen over hun toekomst en trekt naar de loft om het hem te vertellen, maar wanneer ze daar arriveert is Nicolas nergens te bespeuren. Norbert maakt misbruik van de situatie en krijgt het aan de stok met Linda. Anthony en Lukas leggen hun ruzie bij.
Ella vraagt Norbert een brief te bezorgen aan Nicolas. In afwachting van zijn antwoord stort ze zich op haar komende examens. Tot opluchting van Anthony belooft Lukas dat hij Norbert zal zeggen hoe het tussen hen zit. Lukas is echter niet gerust in Norberts reactie. Wanneer Walter 's nachts per ongeluk Ella's kamer insluipt, is voor Cindy de maat vol.
Nicolas ontvangt de proefdrukken van Ella's kinderboek. Hij maakt Norbert duidelijk dat Clio Ella's plaats niet zal kunnen innemen. Salon Cindy zal het in de kapperswedstrijd moeten opnemen tegen concurrente Sister Snit. Cindy ziet hierin een mogelijkheid om eindelijk wraak te nemen. Wanneer ze Walter de extravagante herencoupes toont, is deze er allesbehalve gerust in.
Walter probeert als een dief in de nacht weg te sluipen, maar wordt op heterdaad betrapt. Cindy moet op zoek naar een nieuw knipmodel. Jasper krijgt slecht nieuws te horen van de dokter. Ella moet voor de examencommissie verschijnen. Cindy en Anthony hebben er alle vertrouwen in dat ze haar diploma lager onderwijs zal behalen, maar zelf is Ella heel nerveus.
Yasmine ondergaat een bloedonderzoek. De test zal uitwijzen of ze als donor voor haar vader kan fungeren. Ella krijgt de resultaten van haar examens. Linda en Ella besluiten op zoek te gaan naar Cindy en Nicolas. Lukas vertelt Norbert dat Yasmine en hij geen koppel vormen. Net wanneer hij wil zeggen dat hij een relatie heeft met Anthony stelt Norbert hem voor zijn plaats bij de NASA in te nemen.
Tot haar grote verbazing ontdekt Ella in de blokhut proefdrukken van haar kinderboek. Nu Anthony het steeds drukker heeft met zijn zangcarrière besluit Cindy op zoek te gaan naar een extra hulpkracht voor het kapsalon. Wanneer Ella en Linda terug aankomen bij Cindy thuis zit Nicolas op hen te wachten. En dat zou wel eens heel grote gevolgen kunnen hebben.
Ella loopt op wolkjes na haar eerste nacht samen met Nicolas. Die beseft dat hij Ella nog geen verlovingsring heeft gegeven en wil deze fout koste wat het kost rechtzetten. Lukas speelt open kaart met Linda en vertelt haar over zijn relatie met Anthony. Op haar aanraden besluit hij ook Nicolas en Norbert op de hoogte te brengen. Linda verneemt dat Norbert zijn ontslag heeft ingediend.
Norbert vraagt Lukas zijn geaardheid verborgen te houden voor moeder en vader De Prins. De dokter heeft echter geen zin om de schijn nog langer op te houden. Lukas doet een onthutsende ontdekking over Yasmine en Jasper. Ella maakt kennis met de ouders van Nicolas.
Clio solliciteert, vermomd als Barbara, bij Cindy voor de job van deeltijds kapster. Het klikt meteen tussen de twee. Lukas laat een tweede bloedstaal van Yasmine onderzoeken, in de hoop dat het labo zich heeft vergist. Norbert verontschuldigt zich bij Ella omdat hij zijn belofte aan Tessa niet is nagekomen. Ella is zenuwachtig voor het etentje met Nicolas en zijn ouders.
Het etentje met de ouders van Nicolas verloopt moeizaam. De sfeer wordt er niet beter op wanneer ook Norbert onverwacht opduikt. Cindy, Clio en Carmen zetten samen de bloemetjes buiten in Bar Taxi. Wanneer Clio hoort dat Nicolas en Ella zich hebben verloofd, weet ze niet waar ze het heeft. Lukas vertelt Anthony over Norberts aanbod om zijn plaats bij de NASA in te nemen.
Ella en Clio komen oog in oog te staan met elkaar. Carmen botst tijdens het poetsen op de resultaten van de bloedonderzoeken van Yasmine en Jasper. Nadat ze zich bij Arends heeft geïnformeerd, confronteert ze Yasmine met haar ontdekking. Ella is vastbesloten zich niet te laten doen door Antoine en besluit met hem te gaan praten. Cindy ontdekt dat Clio zwanger is.
Ella komt op voor zichzelf en voor haar relatie met Nicolas. Antoine doet Lukas een verrassende bekentenis. Yasmine wil koste wat het kost de waarheid achterhalen en doet een inbraak in het kantoor van Lukas. Anthony's single is klaar, maar hij is erg onzeker over het eindresultaat.
Nicolas wil een persconferentie organiseren om Ella officieel voor te stellen als zijn toekomstige bruid en schakelt hiervoor de hulp van Norbert in. Antoine brengt een bezoekje aan Cindy. Hij probeert haar zover te krijgen dat ze Ella overtuigt haar relatie met Nicolas te verbreken. Wanneer hij merkt dat Cindy niet onder de indruk is van zijn pleidooi, biedt hij haar een blanco cheque aan.
Cindy wil de Blitz Blade Cutters Contest koste wat het kost winnen en stelt alles in het werk om een knipmodel te vinden. Norbert is volop bezig met de organisatie van de persconferentie naar aanleiding van het huwelijk van Nicolas en Ella. Jasper en Yasmine wachten vol spanning het resultaat van het tweede bloedonderzoek af.
De dag van de Blitz Blade Cutters Contest is aangebroken en het komt tot een rechtstreekse confrontatie tussen Salon Cindy en Sister Snit. Jasper en Yasmine krijgen de resultaten van het labo. Jasper en Yasmine krijgen de resultaten van het labo. Leonie vertelt Antoine dat ze van hem wil scheiden. Die is echter niet van plan zich daar zomaar bij neer te leggen.
Ella maakt zich klaar voor de persconferentie en vertrekt naar De Wingerd waar Nicolas op haar wacht. Daar aangekomen heeft hij een verrassing voor haar. Anthony is niet blij met zijn nieuwe haarkleur, zeker niet nu hij mag optreden op de persconferentie. Ook Alex is niet te spreken over de nieuwe coupe van de zanger.
Op de persconferentie krijgen Ella en Nicolas steun uit onverwachte hoek. De ouders van Nicolas leggen hun ruzie bij en keren terug naar Monaco. Na een gesprek met Norbert neemt juffrouw Linda een beslissing over het huwelijksaanzoek van Jasper. Anthony treedt op tijdens de persconferentie.
Ella heeft de nacht bij Nicolas doorgebracht. Clio leest met veel interesse de krantenartikels over Ella, maar is vooral nieuwsgierig naar Ella's vader. Anthony is teleurgesteld omdat er in de kranten niets over zijn optreden staat. Hij gaat samen met Alex zijn single voorstellen bij de radiostations. Norbert is op zoek naar een nieuwe dokter en neemt enkele sollicitatiegesprekken af.
Ella is bij Nicolas ingetrokken. Ze heeft het moeilijk nu Frederico en juffrouw Linda voor haar werken. Wanneer ze een glas gaat drinken met Cindy, verliest ze de tijd uit het oog. Yasmine en Jasper bereiden zich voor op hun operatie. Cindy biedt Clio de kamer van Ella aan tot ze genoeg geld heeft om een appartement te huren.
Nicolas heeft een paniekaanval gekregen omdat Ella nog niet thuis was. Even later krijgt Ella een uitbrander van juffrouw Linda. Cindy is niet blij wanneer ze hoort dat Anthony van plan is om met Lukas mee te gaan naar het buitenland. Ze dringt er bij Clio op aan om bij haar in te trekken. Yasmine en Jasper wachten gespannen op hun operatie.
Ella gaat naar Cindy om de rest van haar spullen op te halen. Clio helpt haar een handje en stopt de brief van Ella's vader terug waar ze hem gevonden heeft. Carmen werkt Willem, die beweert Ella's vader te zijn, buiten en brengt Norbert op de hoogte. Willem laat zich niet zo gemakkelijk afschepen en wacht Ella op.
Ella kan moeilijk aanvaarden dat Willem haar vader is, maar nadat ze zijn handschrift vergeleken heeft met dat van de brief, kan ze niet anders dan hem geloven. Norbert maant haar aan om voorzichtig te zijn en stelt een DNA-test voor. Door de zwangerschap van Clio steekt ook Cindy's kinderwens de kop op. Ze beseft dat de klok tikt.
Ella en Nicolas gaan samen naar Bar Taxi. Voor Nicolas is dit een grote stap en hij voelt zich onwennig. Cindy probeert Ella ervan te overtuigen dat Willem een DNA-test moet ondergaan. Clio schrikt als ze plots oog in oog staat met Nicolas. Yasmine is misselijk door de narcose. Anthony's single ken steeds meer succes.
Norbert en Ella proberen Willem ervan te overtuigen om een DNA-test te ondergaan. Anthony's single wordt op de radio gedraaid en krijgt goede commentaren. Anthony is in de wolken, maar voor Lukas betekent dit slecht nieuws. Clio vindt een blister met anticonceptiepillen in Cindy's vuilnisbak.
Anthony's interview verloopt niet zoals gepland. Cindy geeft aan Clio toe dat ze zo snel mogelijk een kind wil en dat ze daarom met de pil is gestopt. Willem dineert bij Ella en Nicolas, wanneer hij een telefoontje van Clio krijgt. Ze herinnert hem eraan dat hij nog een deel van het plan moet uitvoeren, waarop Willem meteen in actie schiet. Ella stort haar hart uit bij Nicolas.
Het DNA-onderzoek wijst uit dat Willem Ella's biologische vader is. Zij heeft tijd nodig om aan de situatie te wennen. Cindy datet erop los om de geschikte donor voor haar baby te vinden, maar de zoektocht verloopt moeizaam. Linda bekent haar grootste geheim aan Norbert. Jasper komt te weten dat Yasmine en Frederico naar een eigen stek op zoek zijn.
Ella kan moeilijk wennen aan het idee dat Willem haar vader is. Clio verklapt Cindy's geheim per ongeluk aan Anthony, maar ze vertelt niet om wie het gaat. Anthony wil koste wat het kost achterhalen wie in zijn vriendenkring een kinderwens heeft. Willem loopt zijn schuldeiser Charlie tegen het lijf.
Willem maakt in Bar Taxi kennis met Ella's vrienden. Cindy leert Nicolas de kneepjes van het uitgaansleven. Ze geraken in de problemen wanneer ze op een bende onruststokers stoten. Jasper wordt aan de hartslagmeter gelegd nadat hij een steek in zijn borststreek voelde. Lukas wordt uitgenodigd om in een talkshow zijn overstap naar de NASA toe te lichten.
Willem voelt zich thuis in de loft. Hij en Ella groeien naar elkaar toe. Cindy koopt een ovulatietest en maakt Clio duidelijk dat het menens is. Yasmine mag het ziekenhuis verlaten, maar ze maakt zich zorgen over Jaspers hartafwijking. Anthony is zenuwachtig voor zijn optreden in de talkshow. Tot zijn grote verbazing is ook Lukas uitgenodigd als praatgast.
Willem ontdoet zich in het park van zijn gsm en het flesje arsenicum. Arends schakelt Ella in als assistente, tot grote ergernis van Ria die hierover haar beklag doet bij Norbert. Anthony en Lukas besluiten nog eens over hun toekomst te praten. Norbert confronteert Ella met de foto van Willem en de vermomde Clio. Jasper wil Yasmine en Frederico helpen om hun droomhuis te kopen.
Ella is er meer dan ooit van overtuigd dat Jens uit zijn coma zal ontwaken. Nicolas voelt zich schuldig over de eenmalige vrijpartij met Clio en twijfelt of hij dit aan Ella moet opbiechten. Na een bezoekje van Norbert aan Cindy's salon, is de kapster ervan overtuigd dat de man een oogje op haar nieuwe hulpje heeft. Lukas geeft Anthony een vliegticket om mee te reizen naar de States.
Ella maakt zich zorgen om Willem, die nog altijd geen teken van leven heeft gegeven. Maar er is ook goed nieuws: ze mag als zaalassistente aan de slag in De Wingerd. Op de luchthaven loopt Lukas zijn ex-vriend Koen tegen het lijf. Dat die intussen gelukkig getrouwd is, zet de dokter aan het denken. Nicolas stort zijn hart uit bij Jens.
Willem wordt hardhandig aangepakt door Charlie, die geld wil zien. Dit doet de bedrieger besluiten alsnog door te gaan met het plan om Nicolas te vergiftigen. Carmen vertelt Nicolas' geheim aan Cindy. Als Clio verneemt hoeveel spijt de jongeman van hun vrijpartij heeft, is ze meer dan ooit overtuigd haar plannen door te zetten.
Ella en Nicolas beginnen aan de organisatie van hun huwelijk. Ella voelt er zich niet goed bij dat de familie De Prins alles zal betalen, maar Norbert doet haar een voorstel. Willem brengt Clio's plan tot uitvoering. Cindy is in haar vruchtbare periode en besluit hier ten volle van te profiteren.
Willem krijgt last van zijn geweten en haast zich terug naar de loft om te beletten dat Nicolas de vergiftigde pudding opeet. Yasmine blijft koppig weigeren om het geld van haar vader te aanvaarden. Cindy's date loopt niet zoals ze had gehoopt. Anthony wil de kapster ervan overtuigen haar plan om zwanger te worden, op te geven.
Ella betrapt Willem tijdens het stelen van de kostbare orchideeën van Nicolas. Hij bekent dat hij geld nodig heeft. Ondertussen ontdekt Cindy dat de man een bedrieger is en zij wil Ella meteen op de hoogte brengen. Clio steekt haar licht op bij Norbert.
Ella kan zich moeilijk op haar studies concentreren. Ze voelt zich schuldig tegenover Nicolas omdat haar zogenaamde vader zijn serre heeft vernield. Clio vertelt Anthony dat Cindy kunstmatige inseminatie overweegt. Hij zorgt ervoor dat de kapster een namiddag bij zijn zus kan gaan werken, die onthaalmoeder is.
Nicolas maakt zich zorgen om Ella. Om haar gedachten te verzetten, boekt hij een massage voor zijn verloofde. De avond verloopt naar wens en Nicolas besluit Ella op te biechten dat hij het bed met Clio heeft gedeeld. Anthony en Cindy plannen een blind date voor Clio en Norbert. Die schrikken wanneer ze elkaar in het restaurant zien.
Nicolas wil alles zo snel mogelijk regelen voor zijn huwelijk met Ella. Zij maakt zich ondertussen zorgen over haar examen en is bang dat ze het zal verknoeien. Ondanks de zorgwekkende conditie van zijn hart, wordt Jasper uit het ziekenhuis ontslagen. Hij en Linda maken meteen plannen voor hun huwelijk. Lukas en Anthony praten over samenwonen.
Nicolas vraagt Cindy zijn haar te komen knippen omdat hij er goed wil uitzien op zijn drink. Wanneer de kapster ontdekt dat ze een dubbele boeking heeft, stelt Barbara voor dat zij naar Nicolas gaat terwijl Cindy de andere klanten bedient. Ella haast zich naar haar examen en verliest de talisman van Inge. Wanneer Nicolas Barbara vertelt dat hij met Ella gaat trouwen, wordt het haar te veel.
Ella vertelt Inge dat ze haar talisman kwijt is. Frederico ergert zich steeds meer omdat Yasmine zo onverschillig doet over het huis dat ze op het oog hebben. Norbert kan Anthony ervan overtuigen dat Barbara iets achterhoudt. Wanneer Anthony dit met Cindy bespreekt, vangt Clio het gesprek op en ze vlucht weg. Daarna komen Anthony en Cindy tot een schokkende ontdekking.
Frederico is kwaad omdat Yasmine op zijn verjaardag met een vriendin gaat shoppen, maar er is iets dat hij niet weet. Carmen stort in en vertelt haar vrienden dat Mario en zij uit elkaar zijn. Wanneer Frederico haar troost, loopt de situatie uit de hand. Norbert wil dat Clio hem alles vertelt over de voorbije maanden. Jasper krijgt steeds meer last van zijn hart.
Clio smeekt haar vader om hulp. Norbert belooft er alles aan te doen om zijn dochter uit de gevangenis te houden, maar ze moet zich wel bij de politie gaan aangeven. Norbert vertelt Ella en Nicolas dat Clio zich de hele tijd als Barbara heeft voorgedaan. Nicolas beseft al snel dat de vrouw zwanger is van hem. Cindy is razend wanneer ze hoort dat Clio haar wekenlang heeft bedrogen.
Cindy wil dat Ella naar De Wingerd terugkeert. Ze mag haar geluk niet door Clio laten kapotmaken. Linda twijfelt eraan of Clio wel degelijk zwanger is van Nicolas en dringt aan op een vaderschapstest. Norbert is ervan overtuigd dat zijn dochter haar leven heeft gebeterd en wil geen kwaad woord over haar horen. Nicolas wil zijn verantwoordelijkheid tegenover Clio niet uit de weg gaan.
Door de gebeurtenissen met Clio kan Ella zich maar moeilijk op haar volgende examen concentreren en ze neemt een grote beslissing. In een oud schoolboek van Nicolas vindt Ella een opstel waarin haar verloofde zijn liefde voor kinderen beschrijft. Tijdens een wandeling met Linda wordt Jasper onwel. Hij wordt meteen naar De Wingerd gebracht, waar hem een hard verdict wacht.
Ella en Nicolas genieten van de picknick en de ballonvaart. Wanneer ze opnieuw in De Wingerd zijn, worden ze voor de eerste keer met de zwangere Clio geconfronteerd. Lukas en Anthony maken zich zorgen om de nakende verhuis. Ze vrezen dat hun interieurstijlen te veel zullen vloeken. Carmen maakt continu toespelingen op de kus die ze met Frederico heeft gedeeld.
Nicolas en Ella ontvangen een brief van Clio. Deze laatste ontmoet de ouders van Jens en bekent aan hen wat ze in het verleden heeft gedaan. Als Ella Clio en Jens' ouders samen ziet, weet ze niet waar ze het heeft. Maar ze heeft nog andere zaken aan haar hoofd: ze heeft al voor twee examens verstek gegeven en vreest nu dat ze deze examenronde op haar buik mag schrijven.
Clio weet Norbert te overtuigen een publieke biecht te doen, waarop hij iedereen uitnodigt. Maar of er veel volk zal komen, is de vraag. Carmen vindt het niet leuk dat Frederico haar ontwijkt. Anthony en Lukas spreken af om samen naar het theater te gaan.
Yasmine hoort Frederico en Carmen per toeval over hun kus discussiëren. Cindy broedt op een plan om Ella en Clio met elkaar te verzoenen. Anthony wordt op het laatste moment uitgenodigd voor een BV-feestje en laat Lukas stikken. Yasmine en Linda vernemen via Anke dat Jasper een donorhart nodig heeft, maar dat de wachtlijst lang is.
Nicolas is bezorgd wanneer Ella de volgende ochtend niet naast hem ligt. Frederico zoekt toenadering tot Yasmine. Anthony denkt dat Lukas jaloers is op zijn succes. Clio brengt een bezoekje aan het kapsalon, waarop Anthony en Cindy er alles aan doen opdat Ella en Clio elkaar niet te zien zouden krijgen.
Jasper weet dat zijn tijd gekomen is en wil dan ook stoppen met zijn hartmedicatie. Linda heeft een verrassing voor hem. Nicolas, Cindy en Anthony zijn erg bezorgd om Ella's verdwijning. Anthony nodigt Lukas uit voor een premièrefeestje.
Linda en Yasmine brengen alles in gereedheid voor de huwelijksplechtigheid. Anthony heeft een plan bedacht om Lukas te tonen hoe belangrijk hij voor hem is. Clio zoekt Ella op in de blokhut. Cindy en Carmen besluiten Lier onveilig te maken tijdens hun zoektocht naar een nieuwe man voor Carmen.
Jasper heeft zijn laatste adem uitgeblazen. Cindy en Anthony trekken naar De Wingerd om Linda en Yasmine hun medeleven te betuigen. Ella en Clio komen terug thuis. Jens komt eindelijk bij bewustzijn. Clio vindt dat Norbert Ella moet adopteren.
Vrienden en familie nemen afscheid van Jasper Fahadir. Anthony brengt een emotioneel eerbetoon aan zijn vriend. Linda zweert Clio dat ze Nicolas en Ella tegen haar zal beschermen. Ella mag opnieuw aan de slag als zaalassistente. Lukas stelt Ella voor Jens te helpen bij zijn revalidatie. Yasmine gaat op reis naar Iran, op zoek naar haar verleden.
Linda heeft het moeilijk met de dood van Jasper en het vertrek van Yasmine. Nicolas wil een documentaire over zijn orchideeën draaien. Cindy overtuigt Carmen om zich op een datingsite in te schrijven. Clio brengt een bezoekje aan Salon Cindy en wordt samen met Norbert voor een etentje bij Ella en Nicolas uitgenodigd.
Ella is verbaasd wanneer Nicolas haar vertelt dat hij een documentaire gaat maken. Hij bekent haar ook dat hij jaloers is op Jens en hiervoor zou hij wel eens een grondige reden kunnen hebben. Jens krijg goed nieuws van Lukas: morgen mag hij het ziekenhuis verlaten. Nicolas roept de hulp in van Cindy. Zij moet hem helpen zijn sociale vaardigheden op te krikken.
Ella en Nicolas maken een fietstocht met Frederico's tandem. Alles gaat goed tot ze een lekke band krijgen, waardoor Nicolas zijn eerste les bij Cindy dreigt te missen. Norbert is razend wanneer hij verneemt dat Clio weer bij Cindy intrekt en haar in het kapsalon zal helpen. Frederico kan het vertrek van Yasmine maar moeilijk verwerken. Jens wordt uit het ziekenhuis ontslagen.
Jens zoekt Ella op en excuseert zich voor de kus, maar niet voor de gevoelens die hij voor haar heeft. Nicolas' eerste les bij Cindy verloopt goed, tot hij zijn nieuwe kennis in de praktijk moet omzetten. Norbert spoort Anke aan om Linda de waarheid te vertellen. Frederico bekent Carmen dat hij het huis dat hij samen met Yasmine heeft gekocht, niet alleen kan afbetalen.
Ella voelt zich steeds vaker overbodig. Zowel Nicolas als Norbert vinden dat ze als toekomstige mevrouw De Prins niet als zaalassistente of verpleegster hoeft te werken. Nicolas wordt door Cindy en Anthony onder handen genomen. Frederico is aan het fuiven geslagen en verwaarloost zijn werk.
Wanneer Ella een opmerking van Linda krijgt, stort ze haar hart uit bij Cindy. Nicolas wil dat zijn verloofde met hem meegaat naar het productiehuis, maar daar loopt het fout. Later raadt Cindy Ella aan om Jens te vergeten. Anke heeft een probleem met haar onthaalmoeder en laat haar baby noodgedwongen bij Norbert achter. Linda is ontroerd wanneer ze Norbert met de baby ziet.
Nicolas confronteert Ella met wat hij in de studio heeft gehoord en stuurt haar weg uit de loft. Hij is ervan overtuigd dat het hart van zijn verloofde niet langer bij hem ligt, maar bij Jens. Norbert denkt dat de ruzie van het koppel wel eens een goede zaak zou kunnen zijn voor Clio en de baby.
Nu Nicolas haar spullen heeft opgestuurd, is Ella in de veronderstelling dat het definitief voorbij is tussen hen. Linda dringt er bij Nicolas op aan de brokken te lijmen. Carmen staat er de laatste dagen alleen voor en dat begint zijn sporen na te laten. Jens zoekt Ella op en verneemt dat de relatie tussen haar en Nicolas tot de verleden tijd behoort.
Carmen wordt op het matje geroepen bij Norbert. Anthony heeft weer zijn kuren. Ella en Clio gaan samen de stad in om een winkel voor de geboortelijst te zoeken en lopen Jens tegen het lijf. Hij nodigt Ella prompt uit om 's avonds samen naar Bar Taxi te gaan. Ondertussen heeft de pers lucht gekregen van de breuk tussen haar en Nicolas.
Ella geeft aan Jens toe dat ze nog niet over Nicolas heen is. Cindy ziet in dat Jens wel degelijk een goede vriend is voor Ella en besluit hem een kans te geven. Ella krijgt het persbericht over de breuk tussen haar en Nicolas onder ogen en neemt een impulsieve beslissing. Lukas heeft het gevoel dat hij er de laatste tijd helemaal alleen voor staat.
Ella begint haar interimjob als fietskoerier en moet een pakje afleveren bij Nicolas. Lukas dringt er bij Anthony op aan een keuze te maken tussen een van zijn carrières. Carmen en Frederico geven het beste van zichzelf om De Wingerd proper te krijgen tegen de volgende inspectieronde. Jens zorgt ervoor dat Ella in de lopende examenreeks van de examencommissie kan inpikken.
Ella beslist om weer te gaan studeren. Nu ze met Nicolas heeft gebroken, wil ze haar diploma behalen en daarvoor kan ze op de hulp van Jens rekenen. Yasmine gaat op zoek naar Frederico. Anthony krijgt steeds meer sterallures. Clio voelt zich niet lekker en gaat naar de dokter. Nicolas maakt zich zorgen en doet haar een voorstel.
Norbert en Lukas voeren een controle uit in De Wingerd. Lukas kijkt uit naar een etentje met Anthony, maar de avond draait anders uit dan hij had gehoopt. Anke heeft een verrassing voor Norbert. Nicolas vertelt Linda dat Clio komt logeren.
Ella heeft moeite om zich op haar studies te concentreren. Jens probeert haar te helpen, maar houdt er een nogal vreemde methode op na. Linda maakt duidelijk dat ze Clio's aanwezigheid in de loft niet op prijs stelt. Na een gesprek met Jens, beseft Clio dat het niet lang meer zal duren voor hij zich zal herinneren dat zij de Mona Flora heeft verborgen.
Ella bekent Jens dat ze verliefd is op hem. Cindy probeert te bemiddelen tussen Anthony en Lukas, maar haar vriend weigert om zich bij Lukas te verontschuldigen. Norbert krijgt bezoek van inspecteur De Beer, die hem vertelt dat de echte Mona Flora werd teruggevonden bij een dievenbende. Carmen en Frederico lopen Sam Stockmans tegen het lijf in de Bar Taxi, waar hij een date heeft.
Carmen ontdekt dat Sam Stockmans onder een valse naam op een datingsite staat. Ze ziet haar kans om hem een toontje lager te laten zingen en schakelt Yasmine in. Wanneer inspecteur De Beer het valse juweel met een bevelschrift komt halen, slaat Nicolas de vervalsing kapot. Ella heeft vandaag haar eerste examen. Ze krijgt bezoek van Clio die haar een bekentenis doet.
Vandaag is Anthony's grote dag maar Lukas wil niet naar zijn optreden komen kijken. De dokter is niet de enige die afhaakt. Yasmine heeft vanavond met Sam Stockmans afgesproken. Ella studeert voor haar examens terwijl Jens stiekem een feestmaal voor haar bereidt.
Anthony wordt met een ontwrichte schouder naar De Wingerd gebracht. Lukas wil hem pas behandelen nadat hij zijn verontschuldigingen aan hem en aan zijn vrienden heeft aangeboden. Ella en Jens brengen samen een romantische avond en nacht door. Maar de volgende dag loopt Jens zijn ex-vriendin Lotte tegen het lijf in De Wingerd.
Linda is razend wanneer ze hoort dat Nicolas van plan is om aan het grote publiek bekend te maken dat hij de vader is van Clio's baby. Daarop trekt ze naar de politie. Ella kan niet met Jens meegaan naar de vernissage van zijn moeder. Al snel stelt iemand anders zich kandidaat om hem te vergezellen. Sam Stockmans komt aan in De Wingerd voor de beslissende gezondheidsinspectie.
Sam Stockmans probeert het met Norbert op een akkoordje te gooien. Frederico is Yasmine dankbaar voor wat ze heeft gedaan, maar wat hem betreft is hun relatie definitief voorbij. Clio is razend op Linda omdat die naar de politie is gegaan. Anthony en Lukas lopen Jens en Lotte op de vernissage tegen het lijf en bellen dat meteen door naar Cindy, met alle gevolgen van dien.
Jens wacht Ella in het restaurant op om haar te vertellen hoe graag hij haar ziet. In De Wingerd verdwijnen de laatste tijd geregeld maaltijden van patiënten. Lukas wil er het fijne van weten en gaat op zoek naar de dief. Hij heeft er geen flauw idee van wat hij hiermee allemaal in gang zet.
Ella zet nog eens alles op alles voor haar laatste examen. Nicolas blijft doof voor Linda's bezwaren met betrekking tot zijn huwelijk met Clio. Anthony wil Lukas een nieuwe look bezorgen. Lotte probeert Jens te verleiden. Carmen verdiept zich in de ornithologie ter voorbereiding op een date en betrapt Lotte en Jens in de tuin van De Wingerd.
Lukas verneemt dat Anke van plan is De Wingerd te verlaten. Clio heeft het zwaar in de gevangenis. Ze vraagt haar vader om zijn contacten aan te spreken en iets te regelen. Ella en Jens besluiten na haar proclamatie samen op reis te gaan. Cindy, Carmen en Yasmine bedisselen een plan om Lotte een lesje te leren.
Nadat ze een paar glazen te veel op heeft, bekent Anke haar grote geheim aan Yasmine. Zij dringt erop aan Linda de waarheid te vertellen. Jens vraagt Lotte om uit zijn leven te verdwijnen. Wanneer Ella per ongeluk een deel van hun gesprek opvangt, is ze er niet helemaal gerust in. Norbert krijgt een verontrustend telefoontje vanuit de gevangenis.
Nicolas en Ella brengen samen een bezoekje aan Clio in de gevangenis. Die vraagt Ella om haar getuige te zijn. Anthony is boos wanneer blijkt dat Lukas maar weinig vertrouwen heeft in de outfits die zijn vriend voor hem aan het maken is. Linda en Anke maken een nieuwe start. Jens organiseert een feestje om Ella in de bloemetjes te zetten, nu haar examens achter de rug zijn.
Ella denkt dat zij en Jens om de verkeerde redenen bij mekaar zijn en ze vertelt hem over haar twijfels. Clio wordt uit de gevangenis vrijgelaten wegens gebrek aan bewijzen en ze neemt opnieuw haar intrek in de loft. Ze wil liever vandaag dan morgen met Nicolas trouwen. Norbert doet een onthutsende ontdekking.
Clio maakt iedereen wijs dat Norbert bij een verre neef in Oostenrijk op bezoek is, maar Linda ruikt onraad. Jens en Ella nemen afscheid van elkaar. Clio broedt op een plan om haar stiefzus uit haar leven te krijgen.
Ella besluit op Clio's voorstel in te gaan en ze krijgt een telegram van Nicolas. Cindy en Anthony zijn ervan overtuigd dat haar ex-verloofde nog steeds een boon voor haar heeft. Inspecteur Kakelberghs en Norbert worden op heterdaad betrapt terwijl ze proberen te ontsnappen. Clio neemt voorzorgsmaatregelen. Linda nodigt Ella uit voor een etentje in de loft.
Norbert waarschuwt Carmen voor Clio. Ella bezweert Nicolas dat ze hem niet zal vergeten in Zuid-Afrika. Frederico, Anthony en Lukas gaan in De Wingerd op zoek naar Norbert, terwijl Carmen en Cindy zich over Clio ontfermen.
Tegen de tijd dat Norbert en Kakelberghs worden bevrijd, is Clio al lang gevlucht.
Tegen de tijd dat Norbert en Kakelberghs worden bevrijd, is Clio al lang gevlucht. Ella neemt afscheid van haar vrienden en vertrekt op avontuur naar Zuid-Afrika.
Nadat ze afscheid heeft genomen van haar vrienden, begint voor Ella het grote avontuur: ze trekt naar Zuid-Afrika.
  • Simply the best van VTMlive of uitgesteld
  • Movie nights & seriemarathonsook voor de kleinmannen
  • One shortie a day...doet niets speciaals, maar is wel plezant
  • Op echt àl je schermensmartphone, laptop, tablet, smart-tv, via casting, via je tv-box – gewoon overal, oké?
  • Hallo VTM GO+Reclame? No way. Elke dag wachten op je soap? Dat stopt today. En ook onderweg, you press play.
  • En dat is nog niet allesKijk Streamz op VTM GO en blijf op één plek voor nog meer topseries, blockbusters én Streamz Originals.