Familie

Familie

Vlaamse dagelijkse serie over het wel en wee van de familie Van den Bossche en hun entourage.

240 afleveringen

Walter geef toe dat hij een hele tijd aan zijn roeping heeft getwijfeld. Delfosse stelt zich vragen over het beleid dat door Van Nuten wordt gevoerd. Het ontgaat Claire niet dat Marie-Rose probeert om Guido terug te winnen. Hij staat niet meteen afkeurig tegenover haar avances. Er hangt weer een onweerswolk boven de familie Van den Bossche.
Hugo probeert Marie-Rose te overhalen om toch voor hem te kiezen. Jan trakteert de collega's van het FAIC met gebak omdat het zijn laatste werkdag is. Walter is nog altijd verbitterd door zijn overplaatsing. Carine doet hem verleidelijke voorstellen. Rita's drang naar haar kind wordt alsmaar groter.
Anna en Albert helpen Walter met het opknappen van zijn nieuw appartement. Ingrid klaagt dat Rita zich door Micheline laat beïnvloeden en bijgevolg ontzettend vervelend doet. Marie-Rose haalt haar spullen bij Illusions op.
Walter heeft het moeilijk om zijn oude pastorij te verlaten. Het rendez-vous van Sofie en Van Nuten draait verkeerd uit. Tot grote ergenis van Monique bemoeit Didier zich met de gang van zaken in de Lork.
Staf vindt dat Walter zich aanstelt. Manou schrikt als ze het nieuws over Babette verneemt. Jan wil niet langer voor het FAIC werken. Henk loopt Sofie en Van Nuten tegen het lijf.
Guido krijgt een verontrustend telefoontje van Babette. Monique accepteert het aanbod van Didier. Hugo probeert Marie-Rose terug te winnen. Walter blijft in verband met zijn overplaatsing protesteren tegen de gang van zijn zaken.
Didier zit met een vuil zaakje dat moet opgeknapt worden en zoekt een slachtoffer. Nele geniet samen met Jan van een vrije zaterdagmiddag. Monique en Daniel zoeken naar mogelijkheden om De Lork van het bankroet te redden.
Didier kan Monique's problemen oplossen. Marie-Rose en Guido maken stiekem afspraken. Sofie en Van Nuten kunnen het goed met elkaar vinden. Micheline vindt dat Rita harder voor Pierroke moet vechten.
Monique weet niet hoe ze de Lork kan redden. Anna wacht ongeduldig op het wekelijkse telefoontje van François. Willy maakt avontuurlijke plannen. Rita mag Pierroke niet meer zien. De brutaliteit van Micheline heeft de doorslag gegeven.
Walter voelt de overplaatsing als een straf aan. Anna vindt dat hij zich daar het hoofd niet over moet breken. Wanneer Rita voorbij een reisagentschap wandelt, ziet ze tot haar grote verbazing Micheline in de zaak staan. Er wacht Monique een onaangename verrassing als ze na een week afwezigheid opnieuw naar de Lork gaat.
Guido maakt grootse plannen met een zakenman uit Malta. Met de hulp van Anna wordt de nieuwe pastorij onbewoonbaar verklaard. Gwen is op de hoogte van de breuk tussen Marie-Rose en Hugo. Ze probeert in het bijzijn van Kaat om Hugo te verleiden.
Anna en Albert zijn er zeker van dat de zaak met Pierroke zal escaleren. Rita en Micheline zetten de tegenaanval in. Ook Ingrid en Herman doen lastig. Guido bevindt zich nog altijd in Londen, waar hij met enkele zakenlui uit Malta onderhandelingen voert. Manou waarschuwt Henk voor Lenka.
Adrienne stelt alles in het werk om Walter's overplaatsing tegen te houden. Marie-Rose wil niets meer met Hugo te maken hebben. Ingrid doorziet Micheline's ware bedoelingen.
Marie-Rose is depressief. Walter neemt afscheid van Adrienne. Zij stelt hem voor om ook in de nieuwe pastorij te komen schoonmaken. Van Nuten wil binnen het FAIC een harder beleid voeren. Guido legt tijdens het congres belangrijke internationale contacten. Kaat weet niet of ze een vaste relatie met Hugo nu al aankan. Micheline zet Rita onder druk.
Didier en Guido proberen beiden in Londen zakelijke contacten te leggen. Anna wacht ongeduldig op een telefoontje van François, die momenteel in Schotland verblijft. Manou verwijt Lenka zich onprofessioneel te gedragen. Marie-Rose is van mening dat haar relatie met Hugo niet meer te lijmen is.
Claire ziet er tegen op om naar het congres in Londen te gaan omdat Monique en Didier er ook zullen zijn. Anna en Albert helpen Walter in zijn nieuwe pastorij. Marie-Rose en Hugo kunnen het ruziën niet laten. Marie-Thérèse verblijft nog altijd in Guadeloupe. Picasso vreest dat hij haar zal verliezen. Rita beschuldigt Michele van de diefstal van François' boeken.
Hugo doet verwoede pogingen om opnieuw Marie-Rose voor zich te winnen. Roger is van oordeel dat Sarah door Didier meer moet gesteund worden. Bij het poetsen merkt Rita dat er kostbare boeken zijn verdwenen. Ze verdenkt Micheline van diefstal.
Rita verwijt Micheline dat ze de toestand met Pierrot alleen maar erger maakt en wil voortaan haar zoontje in haar eentje opzoeken. Carine is vastbesloten om bij Walter in te trekken. Hugo wil het Marie-Rose naar haar zin maken en slooft zich voor haar uit.
Rita treurt om Pierroke. Micheline probeert haar op te beuren. Walter licht Albert in over de bouwvallige toestand van de nieuwe pastorij. Guido neemt het op voor Marie-Rose. Bart en Mieke beleven een heerlijke tijd met Jan en Nele.
Micheline vindt dat Rita zich niet mag neerleggen bij de beslissing over Pierroke. Walter's eerste bezoek aan zijn nieuwe pastorij draait uit op een teleurstelling. Jan en Nele trekken er met de kinderen op uit.
De ruzie van Marie-Rose en Hugo loopt uit de hand. Sarah zoekt begrip bij Monique. Zij stelt haar stiefdochter niet teleur. Bart is enthousiast over zijn studiekeuze. Anna is razend als ze verneemt dat Micheline bij Rita zal intrekken.
Jan en Nele zijn echt blij dat Bart en Mieke door de familie opgevangen worden. Anna vreest dat Rita door Micheline opnieuw op het slecht pad zal belanden. De vicaris geeft Walter duidelijkheid over zijn nieuwe parochie.
Jan is Guido dankbaar voor de financiële steun aan Bart en Mieke. Henk heeft het er moeilijk mee dat Guido's aandacht volledig naar Bart gaat en kan zijn jaloezie niet verstoppen. De ruzies tussen Marie-Rose en Hugo laaien weer op. Micheline wordt uit de gevangenis ontslagen.
Kaat weigert om haar relatie met Hugo nog langer geheim te houden. Henk en Sofie groeien naar elkaar toe. Guido vindt het schitterend dat Bart interesse toont voor de gang van zaken bij VDB-Systems. Claire wijst er Guido op dat hij zijn familie niet mag verwaarlozen.
Walter en Carine trekken er samen een dag op uit. Sarah heeft een vertrouwelijk gesprek met Roger Pieters. Picasso mist Marie-Thérèse. Gwen is in het Vissershuis en bij Illusions niet langer welkom. Haar brutaliteit wordt gewoonweg niet meer aanvaard.
Hugo verwijt Marie-Rose dat ze enkel oog heeft voor haar ex-man Guido. Carine hoopt nog altijd op een toekomst met Walter. Didier kan zich niet verzoenen met Sarah's nieuws.
Anna wijst er Walter op dat Carine aan de basis ligt van zijn overplaatsing. Rita heeft geen toekomstperspectieven en beklaagt zich. Voordat ze hun wereldreis verderzetten, praten Mia en François eerst met Bart en Mieke. Babette heeft haar levenslust teruggevonden.
Didier is nog altijd boos op Sarah. Monique probeert haar stiefdochter te troosten. François en Mia maken zich zorgen over de toekomst van Bart en Mieke. Carine onderneemt opnieuw een poging om Walter voor zich te winnen.
Didier is woedend en reageert zich af op Monique en op Sarah. Marie-Rose en Guido blijven elkaar stiekem ontmoeten. Sarah heeft haar twijfels over haar relatie met Dimitri. Guido wil Claire niet kwetsen.
Claire en Guido schrikken als ze het nieuws over François vernemen. Babette mist in het verre Frankrijk haar vrienden en kennissen. Gwen probeert de sfeer in het Vissershuis te vergallen. Sarah wil meer tijd voor zichzelf. Tijdens de algemene vergadering gaan de aandeelhouders over tot de stemming.
Gwen maakt Jean-Pierre het leven zuur. Jan maakt zich zorgen omdat zijn zwangere echtgenote elke ochtend misselijk is en zich miserabel voelt. Monique merkt dat Sarah het emotioneel moeilijk heeft en probeert haar stiefdochter op te vangen.
Marie-Rose en Guido spelen een gevaarlijk spel. Manou en Lenka kunnen echt niet met elkaar opschieten. Carine komt opnieuw op bezoek bij Walter. Als Staf plots binnenkomt, voelt Walter zich betrapt. Dimitri en Didier kunnen het steeds beter met elkaar vinden. François wordt ernstig ziek.
Didier wil de aandeelhouders chanteren. Delfosse weigert het spel mee te spelen. Manou zet Lenka op haar plaats. Herman en Ingrid maken zich zorgen over Pierroke's toekomst. Rita en Nele praten over het moederschap. Sarah praat met Roger over haar relatie met Dimitri. Julienne is van streek als Marie-Rose en Hugo opnieuw ruzie maken.
Didier vraagt Monique uit over haar etentje met Van Nuten. Staf vindt het vreemd dat Walter zijn overplaatsing op de lange baan schuift. Hij vermoedt dat Carine de priester op andere gedachten gebracht heeft. Manou beklaagt zich bij Willy over Lenka. Marie-Rose heeft alle vertrouwen in Jean-Pierre verloren.
Anna en Albert hopen dat Rita nu geen domme dingen zal ondernemen. Marie-Rose probeert Jean-Pierre en Hugo tegen elkaar uit te spelen. Mia en François vertrekken op wereldreis. Rina Cesare geeft Rita het advies om haar levensstijl te veranderen. Didier dramt door over Dimitri. Carine bereidt een heerlijke maaltijd voor Walter.
Didier ziet Dimitri als 'schoonzoon' wel zitten. De jeugdrechter heeft slecht nieuws voor Rita's advocate. Nele zit in de put en vreest dat er iets mis is met de baby. Allaerts wil zijn vrienden-aandeelhouders niet verraden.
Marie-Rose is dronken als ze vertelt dat ze niets meer met Hugo te maken wil hebben. Hij zoekt steeds vaker zijn toevlucht bij Kaat Van De Sande. Claire stelt haar relatie met Guido in vraag. Nele heeft last van zwangerschapskwaaltjes. Carine weet dat Walter met een schuldgevoelen zit en probeert hem te helpen.
Adrienne maakt zich zorgen om Walter. Hugo vermoedt dat Marie-Rose hem bedriegt en smeedt een plan om haar te betrappen. Anna vindt het vreemd dat Rita zo snel wil verhuizen. François en Mia besluiten in de Lork een afscheidsdiner te geven. Sarah houdt Dimitri op een veilige afstand.
Ingrid wil van haar laatste dagen met Pierrot genieten. Didier zet alles op alles om aandeelhouder Allaerts in te palmen. Anna gaat op bezoek bij Nele, die zich misselijk voelt. Nele heeft trouwens twijfels over het moederschap. Jan pakt Monique aan over de kinderen.
Walter is in de war en wil afstand nemen van Carine. Rita vraagt aan Rina Cesare om de procedure i.v.m. Pierrot te versnellen. Didier reageert beleefd en joviaal tegen aandeelhouder Allaerts. Marie-Rose wil een nieuw leven beginnen aan de zijde van haar ex-man Guido.
Walter geeft toe aan zijn gevoelens voor Carine. Jan is blij dat Guido de reis van Bart en Mieke betaald heeft. Aandeelhouder Van Nuten speelt het spelletje van Didier mee. Een dronken Gwen verstoort de rust in het Vissershuis. Hugo probeert zich met Marie-Rose te verzoenen.
Jan is emotioneel als hij over het nakende vaderschap praat. Guido heeft een oplossing voor de financiële problemen van Bart en Mieke. Claire heeft alle vertrouwen in Guido verloren. Sarah heeft het met zichzelf moeilijk. Jean-Pierre merkt dat de relatie van Marie-Rose en Hugo op springen staat. De vicaris heeft vervelend nieuws voor Walter.
Nele is niet te spreken over de knokpartij van Didier en Jan. Rita is enthousiast over het aanbod van François. Guido wil een nieuwe afspraak met Marie-Rose. Hugo stort zijn hart uit bij Kaat Van De Sande. Steven en Anneke vinden het spijtig dat Bart en Mieke niet mee kunnen naar Wenen.
Didier probeert Van Nuten tijdens een etentje te paaien. Mia en Manou merken de spanningen tussen Guido en Claire op. Ook in het bedrijf hangen donderwolken. Babette ziet het in Frankrijk niet meer zitten. De relatie van Marie-Rose en Hugo staat opnieuw onder druk. François stelt aan Rita voor om tijdens hun afwezigheid in het appartement te logeren.
Mia en François gaan op wereldreis. Hij wil aan Rita voorstellen om, tijdens hun afwezigheid, haar intrek te nemen in hun appartement. Didier probeert Monique voor zijn kar te spannen. Gwen verkoopt ruige praat in het Vissershuis. Bart en Mieke krijgen een hoogoplopende ruzie met Didier. Monique verdraagt de aanval van haar kinderen niet.
Mieke en Bart wijzen Didier nogmaals op de gemiste reis naar Wenen. Carine verrast Walter. Didier is nog steeds bang dat hij het FAIC zal verliezen. Rita is de bemoeizucht van haar moeder beu.
Guido en Didier ontvangen beiden een uitnodiging voor een conferentie op het eiland Malta. Carine is de roddels over haar en Walter beu. Lenka is nog altijd ziek. François heeft er geen probleem mee dat Mia voorlopig een handje toesteekt bij VDB-Systems.
Marie-Rose heeft vannacht niet thuis geslapen. Hugo eist een uitleg. Rita vreest dat Ingrid tot het bittere einde voor Pierrot zal vechten. Jan vertroetelt en verwent zijn zwangere vrouw. Van Nuten stelt Didier voor een ultimatum.
Guido en Marie-Rose blijken het weer goed met elkaar te vinden. Mieke solliciteert in de Lork. Dimitri zoekt toenadering tot Sarah. Zij reageert eerder afwijzend. Ingrid wil via juridische weg vechten voor Pierrot.
Hugo heeft de nacht bij Kaat doorgebracht. Mia en François dromen van een wereldreis. Guido wil Didier aan de kant zetten, maar twijfelt toch of dit realiseerbaar is. Guido en Marie-Rose treffen elkaar in een restaurant. Bart krijgt het steeds moeilijker met Didiers houding.
Sinds Nele zwanger is, gedraagt Jan zich als de bezorgde echtgenoot en vader. Didier ontvangt een uitnodiging voor de algemene vergadering bij het FAIC. Ingrid weigert te aanvaarden dat ze mogelijk Pierrot zal moeten afstaan. Hugo heeft een afspraak met Kaat Van De Sande.
Bart, Mieke en Sarah bereiden zich voor op de examens. Monique vertelt hen dat Nele zwanger is. Ingrid is nog altijd onder de indruk van het bezoek van de sociaal assistent. Didier probeert aandeelhouder Breissens voor zijn kar te spannen. Hugo stort zijn hart uit bij Jean-Pierre over de situatie bij Illusions.
Jan en Nele vertellen aan Anna het goede nieuws. Didier vraagt Sofie uit over haar bezoekjes aan de familie Van den Bossche. Ten huize Marie-Rose is de spanning te snijden. Claire en Henk vertrekken naar Parijs, waar ze een technologiebeurs zullen bezoeken.
Walter geeft toe dat hij vreest niet aan Carine te zullen kunnen weerstaan. Bart vindt een bijbaantje in een schoonmaakbedrijf. Jan pakt Monique aan over het zakgeld van de kinderen. Sarah wijst de avances van Dimitri af. Herman en Ingrid krijgen bezoek van een sociaal assistent.
Anna weet dat Carine dolverliefd is op Walter en waarschuwt hem. Bart en Mieke hebben meer zakgeld nodig. Didier ziet alles ontzettend negatief in. Ingrid is dolgelukkig omdat Anna gezegd heeft dat ze een geschikte moeder is. Claire en Henk bereiden zich voor op een technologiebeurs in Parijs.
Didier draait de geldkraan dicht. Bart en Mieke zijn het eerste slachtoffer. Carine spreekt met Anna over haar gevoelens voor Walter. Hugo is in een romantische bui. Guido wil dat Didier dit keer hangt.
Didier probeert Jan het leven zuur te maken. De nieuwe secretaresse Lena meldt zich bij VDB Systems aan. Julienne verklapt dat het niet botert tussen Marie-Rose en Hugo. Sofie twijfelt aan de oprechtheid van Henk.
Manou wordt zenuwachtig als de nieuwe secretaresse niet komt opdagen. Guido rekent op de hulp van de andere aandeelhouders om Didier uit het FAIC buiten te werken. Carine probeert opnieuw Walter te verleiden.
Jan kan niet geloven dat Didier zo achterbaks heeft kunnen zijn. Sofie is de chantage van Didier kotsbeu. Guido en Van Nuten beramen een plan om hun aartsrivaal te kraken. Carine gaat met de hulp van Walter op zoek naar werk.
Gwen zet in het Vissershuis de boel op stelten. Kaat verstoort de lunch van Hugo en Marie-Rose. Guido en Claire zijn er tijdens het weekend onderuit getrokken. Bij hun terugkeer stuit hij op ingrijpende zakelijke veranderingen.
Didier begeeft zich op zakelijk vlak op glad ijs. Gelukkig voor hem trapt Delfosse in zijn val. Marie-Rose is bereid Gwen te ontslaan op voorwaarde dat Hugo Kaat met rust laat. Walter en Carine praten over de misverstanden van het verleden.
Manou vermoedt dat Babette niet gelukkig is in Frankrijk. Didier probeert Sofie te betrekken bij zijn bedenkelijke pogingen om VDB-Systems de genadeslag toe te brengen. Hugo zoekt opnieuw toenadering tot Kaat.
Manou klaagt dat ze veel werk heeft sinds het vertrek van Babette. Ze hoopt dan ook dat er snel een vervangster gevonden wordt. Hugo wil niet met Gwen samenwerken, maar Marie-Rose denkt hier anders over. Picasso ziet zijn werk op het gemeentehuis niet meer zitten. Nele vraagt aan Jan om het aanbod van Guido in overweging te nemen.
Didier waarschuwt Sofie dat loslippigheid over het bedrijf zonder enige twijfel ontslag tot gevolg heeft. Gwen probeert Marie-Rose in te palmen. Voor Jean-Pierre gaat Gwen nu echt te ver.
Hugo zoekt steeds vaker het gezelschap van Kaat op. Met haar kan hij tenminste over zijn problemen met Marie-Rose praten. Om zijn 'undercover'-rol bij het FAIC niet in het gedrang te brengen, is het voor Jan belangrijk dat Didier gelooft dat hij en zijn broer Guido een vete hebben.
Hugo biecht op dat hij bij Kaat de nacht heeft doorgebracht. Rita hoopt dat Julienne geen roddels zal rondvertellen. François wil de familie trakteren op een etentje in de Lork. Ingrid is bang dat ze Pierrot zal moeten afstaan.
De spanningen tussen Marie-Rose en Hugo zorgen voor ernstige complicaties. Manou wil met Mia over het werk roddelen. Henk mist Babette.
Tijdens het proces geeft de voorzitter zijn verdict. Jan is de belachelijke opdrachten van Didier kotsbeu. Hugo wil de problemen met Marie-Rose bijleggen, maar doet nog altijd moeilijk over zijn getuigenis.
Didier verbiedt Jan om het proces van zijn zus bij te wonen. De openbare aanklager houdt vandaag nochtans zijn requisitoor. Het pleidooi van meester Balencourt komt recht uit het hart. De juryleden trekken zich terug in de beraadslagingskamer.
Marie-Rose is niet te spreken over Hugo's getuigenis. Tijdens het proces wordt Walter ondervraagd en er duikt een belangrijke getuige op. Rita's woorden zorgen dan weer voor verontwaardiging en verwondering in de rechtszaal.
De stemming bij de familie Van den Bossche is vrij bedrukt ondanks het hoopgevende element dat tijdens Rita's proces is opgedoken. Anna probeert zich kranig te houden. Guido wordt in de rechtszaal door de openbare aanklager geïnterpelleerd. Picasso en Willy praten over de gunstige wending bij Ingrid's tweede getuigenis.
Tijdens het proces van Rita is eindelijk een positief element opgedoken. Jan brengt de familie hiervan op de hoogte. In de rechtszaal ondervraagt de openbare aanklager de psychiater. Claire realiseert zich dat ze Jan heeft onderschat
Guido probeert te achterhalen wat Jan uitspookte bij VDB-Systems. De kinderen zijn het gezeur van Nele en Jan beu. Mia en François hebben voor Anna een speciaal geschenk meegebracht uit Firenze. Hugo stort zijn hart uit bij Kaat.
Didier bemoeit zich met Sarah, die verliefd is. Delfosse vraagt aan Guido om Jan zeker niet te onderschatten. Ingrid en Herman begrijpen elkaar niet meer sinds haar getuigenis tijdens het proces. De jongeren proberen de sfeer in het Vissershuis te verbeteren.
Rita vertelt eindelijk waarom ze een pistool bij zich had tijdens de nacht van de brandstichting. Jean-Pierre kan zijn afkeer voor Gwen nauwelijks verstoppen. Sarah vindt dat ze zich heeft aangesteld.
Ingrid is razend op Herman omdat hij met Pierrot stiekem Anna bezocht heeft. Guido en Jan willen te weten komen waarom Rita een pistool bij zich had tijdens de brandstichting.
Claire en meester Balencourt begrijpen niet waarom Rita niets wil vertellen over het pistool. Manou zoekt Babette in Frankrijk op. Volgens Anna gaat het Assisenproces helaas ook onrechtstreeks over Pierroke. Jean-Pierre vindt het goed dat de advocaten Gwen hard hebben aangepakt.
De spanningen tussen Marie-Rose en Hugo lopen weer op. Guido verneemt van Babette dat er negatieve geruchten over VDB-Systems worden verspreid. Het blijft voor iedereen een raadsel waarom Rita een pistool droeg op de avond van de brandstichting.
Anneke en Steven snappen niet waarom Bart en Mieke hen niets over de vluchtelingen verteld hebben. Anna bezoekt Rita in de ziekenvleugel van de gevangenis. Hugo en Herman zijn het gezeur van hun vrouwen beu en gaan samen biljarten. Walter maakt zich zorgen om Carine.
De voorzitter schort het proces voor enkele dagen op. Picasso en Willy proberen te achterhalen wat er met Rita gebeurd is. De spanning tussen Marie-Rose en Hugo is te snijden. Carine krijgt in het ziekenhuis bezoek van Walter. Herman wil met Ingrid over Pierroke spreken.
De openbare aanklager verhoort Anna. Ze getuigt evenwichtig en sereen. Mia gelooft dat de jury zal beseffen dat Rita in een vlaag van zinsverbijstering handelde. Zowel Gwen als Ingrid proberen Rita te raken tijdens het Assisenproces. Micheline probeert via een bewaakster aan pillen te komen.
Julienne vindt het verschrikkelijk dat Guido en Marie-Rose tijdens het proces als kemphanen tegenover elkaar zullen staan. Didier geeft Sofie de opdracht om alle leveranciers van VDB-Systems te benaderen. De verdediging ondervraagt Marie-Rose. Guido wordt verhoord door de voorzitter. Ingrid reageert giftig wanneer Anna naar Pierroke vraagt.
Marie-Rose vindt het absurd dat Hugo als getuige van de verdediging wordt opgeroepen. Delfosse beweert dat Didier genoegen schept in het proces. In de Assisenzaal komt het verleden van Rita en dat van François ter sprake.
Op de eerste dag van het Assisenproces wordt de jury geloot. Mia en Claire maken zich zorgen omdat Guido moet getuigen. Marie-Rose wil niets over het proces van Rita horen. Jean-Pierre is duidelijk nog altijd niet over de breuk met Gwen heen.
Nele wil vooraf door haar echtgenoot op de hoogte gebracht worden als hij zijn kinderen iets wil geven. Anna wil dat Rita tijdens het proces goed gekleed is en gaat winkelen. Ingrid durft niet te vertellen dat ze als getuige is opgeroepen. Sarah en Jean-Pierre gaan samen tennissen.
Jean-Pierre heeft na enkele borrels het nieuws dat Gwen terugkeert verwerkt. Jan probeert op een onhandige manier de kracht van zijn mogelijke getuigenis uit te leggen. François vindt zijn levenslust terug.
Jan begrijpt niet waarom Rita zijn getuigenis weigert. Zij wordt trouwens opnieuw in het gevangenisleven gegooid. De vluchtelingen-zaak blijkt voor Bart en Mieke gunstig uit te draaien. François wordt weer een ondernemend man.
Marie-Rose vindt het onterecht dat Hugo haar beschuldigt van achtervolging. Jan wil zijn zus bij de verdediging helpen. Didier en Monique stuiten op een verrassing bij hun terugkeer. Kaat Van De Sande deelt mee dat Guido in het proces van Rita getuige à charge is. Rita neemt afscheid van Pierroke.
De medewerkster van de procureur blijkt een goede kennis van Hugo te zijn. Marie-Rose kan haar jaloersheid niet verbergen. Bart en Mieke zijn bang omdat de vluchtelingen nog altijd niet zijn afgehaald door Michel. Bij het opstarten van het bedrijf in Frankrijk blijken de zakelijke etentjes belangrijk te zijn.
Tijdens het etentje in de Lork probeert Sofie een grap uit te halen met Adrienne. Jan en Nele blijven bekvechten over de geloofwaardigheid van de Carine-historie. Marie-Rose heeft een afspraak met de medewerkster van de procureur.
Het valt Jan op dat de kinderen hem ontwijken. Hij maakt zich echt zorgen om hen. Picasso zoekt naar ideeën voor zijn triptiek. Rita bereidt zich voor op het proces. Jan wil alle familiebijeenkomst omdat hij zijn onschuld i.v.m. Carine wil bewijzen.
Rita krijgt bezoek van meester Balencourt. De vicaris begrijpt nu dat Walter door het sacrament van de biecht gebonden was en verontschuldigt zich. François vindt terug wat levensvreugde. Bart en Mieke kunnen de situatie van de vluchtelingen niet meer aan.
Jan is echt ontdaan als hij Nele uitleg geeft over de kritieke toestand van Carine. Mia wijst François op zijn zwakheden. Albert meent dat de assisenpleiter voor de onweerstaanbare drang zal opteren. Walter wil tijdens een familiebijeenkomst klaarheid scheppen over de roddels die over Carine de ronde doen.
Walter wil dat Carine alle leugens opklaart. François hult zich in zelfmedelijden. Joop Populier leidt Babette rond in haar nieuwe kantoor. Bart slaagt er niet in om tot de vluchtelingen door te dringen.
Carine krijgt een ongeval met de wagen. Walter is hiervan aangedaan. Herman stort zich in romantische ontboezemingen. Rita krijgt een aangetekende zending van de rechtbank. Michel heeft nog steeds niets van zich laten horen.
Hugo heeft Anna, Albert en Rita uitgenodigd voor een etentje. Carine wil met Walter een nieuw leven beginnen. Sarah maakt zich zorgen over de situatie van de vluchtelingen. Het afscheidsfeestje van Babette gaat in het Vissershuis door.
Rita is nog altijd over haar toeren door de ruzie met Marie-Rose. Willy vindt het schandalig dat Michel misbruik maakt van de goedheid van Bart en Mieke. Anna spelt Jan de les over de Carine-affaire. Mia klaagt over de futloosheid van François.
Bart vindt dat Mieke zich moeilijkheden op de hals heeft gehaald. Claire wil voor Babette een afscheidsfeestje in De Lork geven. Nele vraagt aan Walter of Jan de vader is van Carine's kind. Picasso maakt zich druk over het drieluik dat hij voor François moet schilderen. Marie-Rose vliegt uit tegen Rita.
Staf probeert Walter op te beuren. Mia helpt een handje bij VDB-Systems. De strijd tussen Marie-Rose en Hugo wordt verdergezet. Jakke zoekt werk. François herinnert Picasso aan zijn triptiek-opdracht. Mieke krijgt bezoek van haar Franse vriend Michel.
Babette wil haar vertrek naar Frankrijk goed voorbereiden. Hugo is boos omdat Marie-Rose hem blijft ontwijken. Sofie wijst er Jan op dat er zelfs in het Vissershuis over hem en Carine geroddeld wordt. Didier en Monique staan startensklaar om op huwelijksreis te vertrekken. Voor Walter blijkt de Carine-historie nog lang niet voorbij te zijn.
Mieke brengt Monique en Didier ontbijt op bed. Monique brengt Nele op de hoogte van de escapades van Jan en Carine. Sarah heeft genoeg van Didiers leugens en listen. Walter geeft toe dat hij zich op een laffe manier tegenover Anna heeft verdedigd.
Joop en Guido hebben Babette voorgesteld om in Frankrijk het bedrijf op te starten. Zij heeft nog altijd geen antwoord gegeven. Didier en Monique bereiden zich op "de grote dag" voor. Jan vindt het een buitenkans dat hij de trouwplechtigheid van Monique en Didier kan leiden. Nele vindt dat François op reis kan gaan.
Monique wil niet dat haar ex-man Jan haar tweede huwelijk inzegent. Anna vraagt Jan uit over Carine. Marie-Rose geeft Monique advies voor haar trouwgaderobe. Babette nodigt Manou en Willy uit voor een etentje in de Lork. Bart en Mieke herinneren Didier aan het bruidsboeket.
Joop en Guido zijn het erover eens dat Babette de geschikte persoon is om in Frankrijk het bedrijf te helpen opstarten. Monique valt in paniek bij Illusions binnen. De bende van Cartouche en de meisjes bereiden het verlovingsfeestje van Manou en Willy voor.
Hugo zet Marie-Rose onder druk om met hem te trouwen. Joop Populier stlet Guido voor om samen een bedrijf over te nemen. Monique verwijt Jan van ontrouw. Walter probeert aan Anna uit te leggen dat de roddels over hem en Carine uit de lucht gegrepen zijn.
Babette vindt dat de werksfeer bij VDB-Systems allesbehalve goed is. Er wordt geroddeld over Carine en Walter. Mia probeert tevergeefs haar man op te beuren. Manou en Willy herinneren iedereen in het Vissershuis aan hun verlovingsfeestje.
Rita krijgt van Julia, die als cipier in de gevangenis werkt, nieuws over Micheline. Anna en Albert hebben hun koffers gepakt. Monique en Didier hebben huwelijksplannen. Guido kan de dood van zijn zoon niet verwerken en zondert zich af. Claire probeert hem duidelijk te maken dat hij door zijn gedrag ook zijn vrienden aan het verliezen is.
Anna en Albert genieten van een flamenco-avond. Walter blijft ontkennen dat hij verliefd is op Carine, tot grote ergernis van Staf. Rita bedankt Herman en Ingrid met een bloemetje.
Monique en Didier nemen de agendapunten voor hun vergadering met Guido door. Henk stelt zijn nieuwe vriendin voor aan de bende van Cartouche. Bart stuurt de plannen i.v.m. de huwelijksgeschenken in de war. Marie-Rose wil niets meer met Guido te maken hebben en zint zelfs op wraak.
Adrienne wil haar bewijsmateriaal aan Anna tonen, maar zij bevindt zich nog steeds in Spanje. De klaagzang van François werkt Walter en Mia op de zenuwen. Guido en Henk bespreken de voor- en nadelen van een aandelenruil. De zaak Carine Veldeman is in het Vissershuis hét gespreksonderwerp. Anna en Albert bezoeken een prachtige botanische tuin.
Guido en Henk willen alles op alles zetten om de VDB-aandelen terug te krijgen. Tijdens een grondige poetsbeurt ten huize Walter, doet Adrienne een ontdekking. Alles werkt François op de zenuwen.
Guido pakt Babette aan over haar gedrag naar haar collega's toe. Didier en Monique werken hun huwelijksfeest uit. Rita en Nele hebben een gemoedelijk gesprek over kinderen. Sarah wil haar vriend Dimitri voorstellen aan de familie.
De gespannen sfeer thuis doet Monique twijfelen aan een huwelijk. Hugo is het gedrag van Marie-Rose beu en besluit haar met gelijke munt terug te betalen. Guido vermoedt dat Carine verliefd is op Walter. Albert kijkt te diep in het glas.
Herman en Ingrid gaan met Pierroke langs bij Rita. Henk vindt dat Guido achterdochtig is en kan dit niet langer aan. François laat weer de moed zakken. Guido wil Carine's zaak nader onderzoeken.
Didier probeert Sarah in te schakelen om de brokken met Bart te lijmen. Claire wil niet dat Guido zich laat gebruiken door Marie-Rose. De vete tussen Babette en Henk wordt voor iedereen vervelend.
Jan moet zich bij Guido verantwoorden. Ten huize Didier is de spanning opnieuw te snijden. François leeft zich uit met zijn sapcentrifuge. Tussen Babette en Henk is het nog altijd koude oorlog. Anna ontdekt dat ze haar geldbeugel heeft verloren.
Carine wil dat Walter zijn verantwoordelijkheid opneemt. Picasso heeft aan Monique roddels verteld over Jan. Deze laatste pakt de kunstenaar aan. Marie-Rose vindt dat Claire ermee te koop loopt dat ze aandelen van VDB-Systems bezit. Guido wil zo snel mogelijk met Jan praten. Anna en Anny gaan winkelen in Lloret de Mar.
Guido bespreekt met Claire het probleem dat Walter heeft met Carine. François klaagt en zaagt over zijn kwalen. Babette gedraagt zich afstandelijk tegenover Henk. Picasso roddelt over de vermeende minnares van Jan. Albert en Anna lopen in Spanje een oude kennis tegen het lijf.
Claire probeert bij haar man Henk te verdedigen. Guido zit echter met de problemen van Walter in zijn hoofd. Wanneer Adrienne een opmerking maakt over Carine zet de vicaris haar op haar plaats. Marie-Rose doet een poging om Henk en Claire als infiltranten af te schilderen. Jan geeft toe dat zijn hart bij VDB-Systems ligt.
Marie-Rose is woedend wanneer ze ontdekt dat Claire de aandelen van Peter bezit. Henk praat zijn problemen met Willy uit. Tijdens hun gesprek wordt Babette door Jean-Pierre, Marie-Thérèse en Manou bezig gehouden. Delfosse laat Didier weten dat hij de spelletjes met Jan ongepast vindt. Iedereen neemt afscheid van Anna en Albert, die naar Spanje vertrekken
Jan en Nele willen er met de kinderen op uit trekken. Didier is een romantische bui en overspoelt Monique met geschenken. Anna maakt zich zorgen over haar gezondheid. Rita betreurt dat ze haar derde kind niet kan zien. François probeert zich goed voor te doen.
Henk probeert met Babette te spreken over hun relatie. Jan en Nele nemen de geslaagde biljartavond door. Na haar uitval biedt Marie-Rose aan Jean-Pierre haar verontschuldigingen aan. Anna en Albert proberen een doktersvoorschrift te ontcijferen.
Guido heeft er alles voor over om Walter met de affaire Carine te helpen. Henk bespreekt met Claire en Guido zijn problemen met Babette. Jan probeert Roger Van Haut te lijmen met een partijtje biljart. Marie-Rose schuift de schuld van de dood van Peter nog steeds in Guido's schoenen.
Guido beschuldigt de vicaris van onterechte verdachtmakingen. Babette is niet vriendelijk tegen Henk. Didier wil dat Jan een mogelijke klant overtuigt van de betere kwaliteit van FAIC. Anna klaagt over haar gezondheid.
Marie-Rose vraagt aan Hugo bedenktijd. François mag na de operatie terug naar huis. Rita bespreekt met haar advocate Rina de kansen en gevolgen van de Assisenzaak. Monique heeft besloten om in de Lork wijn uit de derde wereld uit te schenken. Carine komt bij Walter biechten.
Didier en Monique praten met de kinderen over hun huwelijksreis. Anna vindt de vriendschap tussen Walter en Carine ongepast. Hugo en Marie-Rose bespreken de vervanging van Gwen bij Illusions. Dokter Playsier is er zeker van dat François snel zal herstellen op voorwaarde dat hij zich aan bepaalde beperkingen houdt.
Didier wil met Delfosse over zijn persoonlijke problemen praten. Rita heeft de nacht bij Jan doorgebracht. Mieke probeert Monique te overtuigen om rechtstreeks bij de wijnboeren aan te kopen. François klaagt over zijn dieet.
De oude vete tussen Guido en Didier laait weer op. Bart voelt zich verplicht om Guido bij te springen. Babette zoekt troost bij Manou. Rita verdedigt Hugo.
Babette en Henk hebben het zowel op persoonlijk als op professioneel vlak moeilijk met elkaar. Carine komt onverwachts bij Walter langs. Jan en het schepencollege hebben een etentje in de Lork. De dokter waarschuwt François.
De traiteur van Marie-Rose eist een schadevergoeding omdat het huwelijk niet is doorgegaan. Hugo probeert Marie-Rose in toom te houden. Claire stelt aan Anna professionele hulp voor. Nele vertrekt midden in de nacht naar haar ouders. Walter heeft het moeilijk. Babette vindt Henks avances ongepast.
De familie brengt Peter de laatste groet. De bende van Cartouche en de vriendinnen zijn naar het Vissershuis afgezakt. Babette wil alleen afscheid nemen van Peter en laat Henk achter. Marie-Rose maakt Rita opnieuw verwijten. Guido is lichtgeraakt en emotioneel.
Bart en Mieke vinden het vreselijk dat Monique met oudjaar weer de hele avond naar de Lork moet. Mia klaagt over de negatieve ingesteldheid van François. Jan en Nele vieren samen een romantisch oudjaar...
Guido weet dat Marie-Rose hem Peters dood verwijt. François voelt zich slecht en verliest stilaan de hoop dat zijn gezondheid zal verbeteren. Jakke is dolblij dat hij voor het weekend naar Herman kan. Bart wil aan Guido bewijzen dat hij zijn opvolger niet kwijt is.
Rita wil nooit meer betrokken geraken bij Micheline's spelletjes. Didier wil Monique verrassen. Jean-Pierre is nog steeds onder de indruk van wat Gwen hem heeft aangedaan. Willy vermoedt dat Jan het er moeilijk mee heeft dat dit de laatste dagen van zijn burgemeersterschap zijn.
Claire wil een hechtere band met Guido. Babette en Henk kunnen Peter niet vergeten. Ingrid stelt voor om het Vissershuis met oudejaar te sluiten. Willy, Jean-Pierre en Picasso willen de jaarwisseling toch onder vrienden vieren. Mia klaagt omdat François zich door zijn kwaal als een oude man begint te gedragen. Micheline zet bij Illusions de boel weer op stelten.
Guido wacht ongeduldig op een telefoontje van de onderzoeksrechter. François ziet het reizen niet meer zitten. Bart wil een openhartig gesprek over Peter voeren. Babette heeft niet veel zin om Henk naar de Ardennen te vergezellen.
Voor Marie-Rose heeft het huwelijk geen enkele betekenis meer. De onderzoeksrechter en Block gaan op zoek naar de laatste brieven van Peter. Sarah is blij dat Monique en Didier één en ander hebben bijgelegd. Henk wil er voor een paar dagen tussenuit.
Nele en Jan overwegen om Anna en Albert uit te nodigen op kerstavond. Marie-Rose interesseert zich voor niets meer. Didier vertrouwt Bart een emotioneel verhaal toe over een overleden vriend. Anna begrijpt niet waarom zij met het verlies van zoveel dierbaren gestraft moet worden.
De bende van Cartouche vraagt of de onderzoeksrechter hen niet kan helpen. Babette en Marie-Thérèse ergeren zich aan Gwen. Iedereen moet de reactie van de Cubaanse overheid afwachten. De vrienden rekenen op begrip van de ambassade.
  • Simply the best van VTMlive of uitgesteld
  • Movie nights & seriemarathonsook voor de kleinmannen
  • One shortie a day...doet niets speciaals, maar is wel plezant
  • Op echt àl je schermensmartphone, laptop, tablet, smart-tv, via casting, via je tv-box – gewoon overal, oké?
  • Hallo VTM GO+Reclame? No way. Elke dag wachten op je soap? Dat stopt today. En ook onderweg, you press play.
  • En dat is nog niet allesKijk Streamz op VTM GO en blijf op één plek voor nog meer topseries, blockbusters én Streamz Originals.